EBH/166/2009

EBH/166/2009

Kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy korábbi munkáltatója, egy kórház, azért nem kötött vele munkaszerződést határozott időre szól munkaviszonya megszűnését követően, mert több alkalommal, nyíltan kritizálta a kórház vagyonkezelését ellátó gazdasági társaságot és a kórházat. Kritikát egyrészt mint szakszervezeti vezető, másrészt mint ott dolgozó orvos fogalmazott meg. Hivatkozott arra is, hogy egyedül vele nem kötött a kórház új szerződést az osztályáról, amit egyértelműen személye ellen irányuló támadásként élt meg.

Az eljárás alá vont kórház azzal védekezett, hogy költségcsökkentés indokolta azt, hogy nem kötött Kérelmezővel új munkaszerződést. A kórházban végbe menő racionalizálási folyamatnak köszönhetően objektív szempontok alapján kívánták eldönteni, hogy adott osztályról mely orvossal nem kívánnak már a jövőben együtt dolgozni. Az objektív mérce pedig egy olyan statisztikai kimutatás volt, ami számszerűen tartalmazta az adott orvos által megelőzően elrendelt kezelések és vizsgálatok számát, az azokhoz rendelt összpontszámot, az ellátott betegek, és a betegmegjelenések számát. Az eljárás alá vont azzal érvelt, hogy Kérelmező nyújtotta a legkisebb teljesítményt a statisztikai kimutatások alapján, ezért a kórház tőle vált meg. Az eljárás alá vont által becsatolt kimutatások azonban nem támasztották alá a kórház védekezését, ugyanis pl. nem Kérelmezőnél volt a legalacsonyabb a betegek száma, ugyanakkor mind a Kérelmező, mind a tanúként meghallgatott munkatársa vitatta, hogy a kimutatás egyáltalán alkalmas lehet-e egy orvos teljesítménynek mérésre. A hatóság ezért azt is vizsgálta, hogy más osztályok esetében is a statisztikai kimutatások alapján döntött-e a kórház arról, hogy költségcsökkentés gyanánt mely kollégával nem köt új munkaszerződést. A kórház azonban nem tudta okiratokkal alátámasztani azt, hogy más orvosok esetében is a fenti statisztikai kimutatást vette volna figyelembe, így a hatóság nem fogadta el a kórház védekezését.

A hatóság a fentiek alapján nem fogadta el a kórház védekezését, ugyanis a statisztikai kimutatások szerint egyrészt nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy Kérelmező nyújtotta volna a legkisebb teljesítményt, ugyanakkor a kimutatások alkalmazása egyedül Kérelmezőnél merült fel, így objektív mércének sem volt tekinthető. Mivel az eljárás alá vont nem tudta magát kimenteni, azaz nem tudta bizonyítani azt, hogy sérelmezett intézkedésének a munka jellegével, természetével összefüggő, jogszerű indoka volt, a hatóság elmarasztaló határozatot hozott. A hatóság megállapította a jogsértést, elrendelte határozatának nyilvános közzétételét, és eltiltotta a kórházat a jövőbeni jogsértéstől.