EBH/167/2009

EBH/167/2009

 

 

Kérelmezők a hatóság előtt sérelmezték, hogy első osztályos gyermeküket fogyatékossága  (látás- és mozgássérült) miatt hátrányos megkülönböztetés érte a 2007/2008-as tanévben egy  vidéki, alapítványi fenntartású kéttannyelvű általános iskola tagintézményében. Elmondták,  hogy gyermekük a délutáni tanórákon nem vehetett részt, mivel a délelőtti órákat követően  „fáradtságra” hivatkozva hazaküldték, nem csatlakozhatott az iskolai kirándulásokhoz, majd  2008 februárjában az intézmény fenntartója a szülői értekezleten három választási  lehetőséget ajánlott fel a részükre, melyek alapján gyermekük nem folytathatta tanulmányait  oly módon, mint fogyatékossággal nem élő társai.

 

A hatóság az általa megindított eljárás során, melyet az intézményt fenntartó alapítvánnyal, és  az iskolával szemben indított meg, azt vizsgálta, hogy a kérelmezők gyermekét  fogyatékossága miatt hátrányos megkülönböztetés érte-e a megjelölt védett tulajdonsággal  nem rendelkező társaihoz képest. Az eljárás alá vontak az eljárás során kifejtették, hogy az  iskola nem rendelkezett a gyermek oktatásához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel,  felvétele során a segítőkészség vezérelte az iskolát.  A hatóság döntésének meghozatalakor rendelkezésére állt az Országos Szakértői és  Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ kérelmezők gyermekére  vonatkozó szakvéleménye, és az Oktatási Hivatal ellenőrzésének ügyre vonatkozó  megállapításai is.

 

A hatóság eljárása alapján megállapította, hogy az eljárás alá vont alapítvány, illetve az  oktatási intézmény megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, azzal, hogy a  kérelmezők gyermeke nem vehetett részt a délutáni készségfejlesztő órákon; és azzal,  hogy a fenntartó három alternatívát javasolt a szülőknek gyermekük jövőbeni  oktatására vonatkozólag (a gyermek legyen magántanuló, csak délig maradjon az  iskolában, a szülők „záros határidőn belül” vigyék el a gyermeket az iskolából). A  három „javaslat” mindegyike a védett tulajdonsággal nem rendelkező osztálytársakhoz  képest hátrányosan megkülönböztette kérelmezők gyermekét. A gyermek iskolai  kiránduláson való részvételének vonatkozásában az ellentmondó nyilatkozatok miatt  nem volt megállapítható az egyenlő bánásmód megsértése.  A hatóság tekintettel az ügy minden részletére, a jogsértő állapot megállapításán túl, az  eljárás alá vontakat eltiltotta a jövőbeni jogsértő magatartástól.

 

  1. május 14.