EBH/170/2008

EBH/170/2008

 

 

Kérelmező panaszában sérelmezte, hogy munkaviszonyának felmentéssel történő megszüntetését  követően, de még a felmentés ideje alatt munkáltatója több alkalommal megnehezített számára a  munkahelyére történő bejutást, az üzemi tanácsi választásokon való részvételt, illetve minden  alkalommal kísérőt rendelt mellé, tehát felmondási ideje alatt tulajdonképpen ki lett tiltva  munkahelye területéről .

 

A Hatóság az ügyben tárgyalást tartott, amelyen a kérelmezőt, az eljárás alá vont jogi  képviselőjét, a humánpolitikai igazgatót, az eljárás alá vontnál működő két szakszervezet  elnökeit, a kérelmező volt kollégáit, valamint a kérelmező épületbe történő történt belépéskor a  mellé rendelt kísérőt hallgatta meg.  Az eljárás alá vont előadta, hogy minden intézkedésük a kérelmező javát szolgálta, azonban az  eljárás során megállapítást nyert, hogy intézkedései ellen a szakszervezetek többször tiltakoztak,  eredménytelenül. A munkáltatónál nem volt szabályozva, hogy ki és milyen alkalommal, milyen  módon léphet be a területére, így Kérelmezővel szemben önkényesen támasztott nehézségeket az  épületbe történő bejutásnál.

 

A Hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont a kérelmezővel szemben, egyéb helyzete  miatt (felmentési idejét töltő munkavállaló) megsértette az egyenlő bánásmód  követelményét és vele szemben felmentési ideje alatt több alkalommal olyan magatartást  tanúsított, amely megalázó, megszégyenítő környezet kialakítására volt alkalmas, és  Kérelmezőt emberi méltóságában sértette. A Hatóság az eljárás alá vontnak megtiltotta a  jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és elrendelte a Határozat jogerőre emelkedését  követő nyilvános közzétételét 90 napra a Hatóság és az eljárás alá vont intézmény  honlapján.

 

  1. április