EBH/1713/2009

EBH/1713/2009

 

Kérelmező három éve próbált bejutni az egyik budapesti kerület polgármesterének  fogadóórájára, hogy személyesen adhassa elő számára szociális lakás iránti kérelmét. A  kerületi önkormányzat képviselőtestülete ugyanis limitált számban, de minden évben a  kérelmezők méltányolható szociális körülményei függvényében a polgármester előterjesztése  alapján szociális lakást utal ki az arra rászorultaknak.  Kérelmező évek óta hajléktalan, ezért szeretett volna személyesen beszélni a polgármesterrel,  s mivel az önkormányzat polgármesteri hivatalában lehetőség van a polgármester  fogadóórájára bejelentkezni, azt gondolta, hogy előbb-utóbb majd rá is sor kerül. 2006  decemberéig visszamenőleg csatolta be a polgármesteri hivatal által kiállított igazolásokat,  hogy a polgármesteri fogadóórára szóló bejelentését nyilvántartásba vették. A Kérelmező  több alaklommal is járt a hivatalban, személyesen találkozott az alpolgármesterrel, de a  polgármesterhez a három év alatt egyszer sem sikerült bejutnia.  A hatóság segítségét kérte, mert úgy érezte, a polgármester vagyoni helyzete, hajléktalansága  miatt nem fogadta.

 

Az eljárás alá vont polgármesteri hivatal, illetve a polgármester azzal védekezett, hogy az  átlagos ügyfélforgalomból adódóan, az ügyfelek nagy számára tekintettel a polgármester,  illetve az alpolgármester az ügyfeleknek csak töredékét képes személyesen fogadni. A  fogadóórára való bejelentkezés során az ügyfeleknek meg kell jelölniük az ügykört, amely  kapcsán a személyes meghallgatást kérik. A polgármesteri hivatal ezt követően megvizsgálja,  hogy volt- e az ügynek előzménye, abban mely önkormányzati szerv rendelkezik hatáskörrel.  Az ügyek jelentős számában az ügyfelek a fogadóórára való bejelentkezést a hivatali  ügyintézés ismeretének hiányában teszik, sokszor eljárás megindítására vonatkozó kérelem  benyújtása valódi szándékuk. Ugyanakkor a polgármester a lakásigényléssel kapcsolatos  ügyeket belső utasításban az alpolgármesterre ruházta, aki Kérelmezőt személyesen is  fogadta. Kérelmező lakásigényléssel kapcsolatos tájékoztatása mind szóban, mind írásban  megtörtént.  Az ügyben tartott tárgyalást követően a polgármester felajánlotta a kérelmezőnek, hogy az  általa megjelölt időpontban fogadja fogadóóráján. A kérelmező a polgármester ajánlatát  elfogadta, a felek ezt egyezség formájában foglalták írásba.

 

 A hatóság a felek által kölcsönösen aláírt egyezséget határozatával hagyta jóvá.  Kérelmező utóbb tájékoztatta a hatóságot, hogy a fogadóórán lehetősége volt a  polgármester elé tárni hátrányos helyzetét és szociális lakás iránti kérelmét. A  polgármester kérelmező méltányolható személyes körülményeire tekintettel a  képviselőtestület elé terjesztette az általa is támogatott lakás iránti kérelmet, melynek a  képviselőtestület helyt adott.