172_2009

172/2009

 

A roma származású kérelmező 1999. óta dolgozott egy cég alkalmazásában félállású  takarítóként, 2002. óta azonban további munkaköröket is el kellett látnia, külön díjazás  nélkül. Kérelmezőtől munkáltatója méltatlan körülmények között vált meg: felmondását  követően munkatársai és más jelenlévők szeme láttára megalázó módon, roma származását  becsmérelve lökdöste ki őt munkahelyéről. Kérelmező szerint felettese nem volt megelégedve  a munkájával, mire ő közölte, hogy egyedül nem tud ellátni ennyi feladatot. Beadta  felmondását, majd utolsó munkanapján az ügyvezető ordítozni kezdett vele, becsmérlő szavak  kíséretében tettleg bántalmazta, valamint megvádolta, hogy minden férfival kikezdett a  munkahelyen és tisztítószereket lopott, amivel rendkívül megszégyenítő helyzetbe hozta.

 

Az eljárás alá vont ügyvezetője azzal védekezett, hogy kérelmezőt munkaviszonya során  többször is kérte, hogy munkáját tisztességesebben végezze el. Kérelmező kevesellte  munkabérét, amire felettese úgy reagált, hogy akkor elmehet a cégtől máshová dolgozni.  Kérelmező ekkor megírta felmondását, utolsó munkanapján pedig gúnyolódni kezdett az  ügyvezető feleségével, amiből szóváltás alakult ki, és mindkét fél részéről becsmérlő  kijelentések hangzottak el, tettlegességre azonban nem került sor. Az ügyben meghallgatott  tanúk sem támasztották alá a tettlegességet, azt azonban igazolták, hogy az ügyvezető a vita  során kérelmező származását illetően is tett sértő megjegyzéseket.

 

Az eljárás során nem bizonyosodott be, hogy kérelmezőt cigány származása miatt érte  volna megalázó bánásmód. A kérelmező által előadottak az illetékes polgári bíróság  előtti személyiségi jogi per megindítására, valamint büntetőjogi igényérvényesítésére  adhatnak alapot, de nem valósítottak meg hátrányos megkülönböztetést. A Hatóságnak  figyelembe kellett vennie azt is, hogy mielőtt kérelmező a megszégyenítő bánásmódban  részesült volna, már csaknem egy évtizede – sok éven át egyik fél által sem cáfoltan  kifejezetten jó emberi viszonyban – alkalmazásban állt a cégnél, ami szintén nem  támasztja alá, hogy munkáltatója a származása miatti diszkriminációt alkalmazott  volna vele szemben, ezért a Hatóság a kérelmet elutasította.