EBH/1784/2009

EBH/1784/2009

 

 Közérdekű igényérvényesítésre jogosultként az S. Gyáregység Szakszervezeti Bizottságának  titkára 2009. november 11-én tett bejelentést az Egyenlő Bánásmód Hatóság sz-i referensénél.  Bejelentésében előadta, hogy az F. Kft.-nek két gyáregysége, az sz-i S. Gyáregység, valamint  a b-i D. Gyáregység arra jogosult munkavállalói 2009-ben eltérő mértékű beiskolázási  támogatásban részesültek, előbbiek 12.000.-Ft összegben, míg a budapestiek 13.000.-Ft-ban  kapták meg a támogatást a munkáltatótól.

 

A szakszervezet egy igazgatói értekezleten kérte a munkáltatót, hogy ne csak a b-i telephelyen  dolgozók, hanem a vidéki gyáregység munkavállalói is kapják meg a 13.000.-Ft-os juttatást,  azonban ennek a munkáltató nem tett eleget, így a szakszervezet a Hatósághoz fordult  panaszával.

 

Az eljárás megindítását követően az eljárás alá vont vezetője nyilatkozatában bejelentette a  Hatóságnak, hogy 2009. december 10-ig intézkedik a beiskolázási támogatás összegének  korrigálásáról az sz.-i gyáregység dolgozói vonatkozásában, továbbá egyezségre tett  javaslatot Kérelmező felé. A Hatóság 2009. december 2-án tájékoztatta Kérelmezőt az eljárás  alá vont egyezségi ajánlatáról, melyet Kérelmező nem fogadott el. Bejelentette továbbá, hogy  az eljárás alá vont kifizette a beiskolázási támogatás 1000.-Ft-os különbségét az sz.-i  gyáregységben dolgozók részére.

 

A Hatóság megállapította, hogy az F. Kft. egyéb helyzet, tulajdonság, jellemző védett  tulajdonság miatt megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a B-i  Gyáregység munkavállalóit 2009-ben magasabb beiskolázási támogatásban részesítette, mint  az sz.-i S. Gyáregység munkavállalóit.  A Hatóság az eljárás alá vontnak megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását.

 

  1. december