EBH/180/2010

EBH/180/2010

 

 

Kérelmező, aki egy vidéki óvoda óvónőjeként dolgozott 2003. augusztus közepétől egy évig,  mint megbízott óvodavezető, majd beosztott óvónőként. Panaszos, bár eleinte nem érzett  ellenszenvet munkatársai részéről, később 2005. évi romológiai tanulmányai megkezdését  követően, illetve sorozatosan kifejtett eltérő véleménye és politikai szerepvállalása  eredményeként munkahelyén megszégyenítő, támadó környezet alakult ki személyével  szemben, mely végül tagintézményen belüli áthelyezéséhez vezetett.

 

A hatóság a Kérelmező munkáltatójával szemben megindította az eljárást. Az eljárás alá vont  mind írásban, mind a hatóság előtti tárgyaláson előismerte, hogy munkatársai között valóban  ellenséges munkahelyi környezet alakult ki, ez azonban nincs összefüggésben panaszos más  véleményével. Elmondta áthelyezésére szervezési okok, és kérelmező romológiai, tehát  szakirányú tanulmányi szolgáltattak indokot.

 

Fentiek, valamint a csatolt dokumentumok alapján a hatóság azt állapította meg, hogy a  kérelmező személyével szemben kialakult ellenséges környezet és védett tulajdonsága  között nem áll fenn ok-okozati összefüggés. A sérelmezett események, magatartások és  megnyilvánulások személyek közötti ellenszenveken alapultak, melyek kezelésére nem  lehet eszköz az egyenlő bánásmód tilalmáról szóló törvény.  A fentiekre tekintettel a hatóság a kérelmet elutasította.

 

  1. július 26.