EBH/1859/2008

EBH/1859/2008

 

Kérelmező kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz az egyenlő bánásmód  követelményének megsértése miatt, melyben sérelmezte, hogy szomszédja több mint 10 éve  rendszeresen feljelenti a hatóságoknál, folyamatosan zaklatja, rendszeres a rendőri és egyéb  ellenőrzés az otthonában.  A Kérelmező kérte, hogy a hatóság rendeljen ki elmeorvosi szakértőt szomszédja  megvizsgálására, tiltsa el a további jogsértő állapot előidézésétől, és szabjon ki pénzbírságot.

 

A kérelmet és a csatolt iratokat megvizsgálva a Hatóság meg állapította, hogy az Ebktv. 4. §-  ában felsorolt közfeladatot ellátó szervezetekkel szemben, illetve az 5. §-ban meghatározott  jogviszonyok tekintetében jogosult eljárni, melyek nem tartalmazzák annak lehetőségét, hogy  a hatóság magánszemélyekkel szemben indítson eljárást. Nem jogosult továbbá a hatóság  elmeorvosi szakértő kirendelésére sem.

 

Mindezekre tekintettel az Egyenlő Bánásmód Hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat  nélkül elutasította, mivel a fent leírtak miatt nincs hatásköre az ügyben eljárni.