1869_2009

1869/2009

 

Kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy álláspontja szerint munkáltatója megsértette vele szemben az egyenlő bánásmód követelményét, azzal, hogy feltételezése szerint – megromlott munkakapcsolatai               miattmunkaviszonyát  azonnali   hatállyal     próbaidő  alatt megszűntette.

 

Kérelmező álláspontja szerint a próbaidő alatt jó munkát végzett, munkaviszonya alatt számos újító ötlettel állt elő, saját megítélése szerint jó teljesítményéhez kétség nem férhetett. Kérelmező előadta továbbá, hogy munkaviszonya alatt egyik munkatársával, valamint közvetlen főnökével kapcsolata megromlott. Kérelmező álláspontja szerint volt munkáltatója Őt vagyoni és egyéb helyzete miatt hátrányosan megkülönböztette. Kérelmező egyéb helyzetként azt jelölte meg, hogy kollégájának, illetve közvetlen főnökének nem tetszett, hogy jól dolgozott, és újító ötletekkel állt elő. Vagyoni helyzettel, mint védett tulajdonsággal kapcsolatban kérelmező előadta, hogy véleménye szerint jobb anyagi körülményei is alapot adtak arra, hogy munkaviszonyát azonnali hatállyal megszűntették.

 

A hatóság álláspontja szerint a kérelemben egyéb helyzetként megjelölt tulajdonság, mely szerint kérelmező jól dolgozott, és újító ötletekkel állt elő, nem tekinthető a személyiség lényegi vonásának, így védett tulajdonságként nem fogadható el. A hatóság álláspontja szerint továbbá nem fedi le a vagyoni helyzet miatti hátrányos megkülönböztetés követelményének kritériumát az a helyzet mely szerint valakinek jobb anyagi körülményei miatt szűntetik meg azonnali hatállyal a munkaviszonyát.

 

A becsatolt iratok tehát tárgyi ügyben nem utaltak arra, hogy kérelmezőnek van olyan védett tulajdonsága, mellyel összefüggésben a munkáltató munkaviszonyát azonnali hatállyal megszűntette volna.

 

 A rendelkezésre álló adatok alapján a munkáltató az egyenlő bánásmód követelményét nem sértette meg, így a hatóság a kérelmet elutasította.