EBH/188/2010

EBH/188/2010

 

 

A kérelmező azt sérelmezte, hogy életkora (78 év) miatt az X bankkal szerződéses  kapcsolatban álló áruháznál nem vehetett igénybe egy a bank által nyújtott hitelkártya  szolgáltatást. A kérelmező előadta, hogy rendelkezett a bank által előírt hitelkártya  igényléséhez szükséges feltételekkel, ennek ellenére kérelmét elutasították, és annak okát  kifejezett kérdése ellenére sem indokolták meg.

 

 A bank előadta, hogy a kérelmező által sérelmezett hitelkártya-igénylésnél az általa megadott  paraméterek kapcsán nem tud érdemben nyilatkozni, mert a hiteligénylés elutasítása esetén az  ügyfél által benyújtott dokumentumok nem maradnak a bank kezelésében, az eredeti  dokumentumok visszaadásra kerülnek, a másolt dokumentumokat pedig megsemmisítik.  Ugyanakkor a hatóság azon kérdésére hogy a kérelmező hitelkártya-igénylését megelőző fél  év alatt hogyan alakult a kérelmek elbírálása a kérelmezővel azonos helyzetben lévő, havi  60.000 Ft-ot meghaladó nettó jövedelemmel rendelkező, 72 év feletti igénylők esetében, a  bank úgy nyilatkozott, hogy ezen igénylők kérelmét 100%-ban elutasította.

 

A hatóság nem fogadta el az eljárás alá vont azon kimentését sem, miszerint a Pénzügyi  Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) célvizsgálata alapján készült jelentés a bank  hitelkártya termékkel kapcsolatos gyakorlatát megfelelőnek találta. Ugyanis ezen jelentésben  a PSZÁF úgy nyilatkozott, hogy „hitelkártya esetén, ha az ügyfél igényléskori életkora 72 év,  vagy annál magasabb, akkor egyedi kockázatkezelési jóváhagyás alapján lehetséges az  igénylés befogadása”.

 

A hatóság az ügyben megismert pénzintézeti gyakorlat tekintetében a PSZÁF állásfoglalását  is figyelembe vette, mely szerint a pénzügyi intézménynek mérlegelnie kell, hogy milyen  módon nyújthat hitelt idősebb ügyfelének.

 

Az ügyben a hitelkérelem elutasításának oka minden más tényező vizsgálata nélkül a  kérelmező életkora volt, amit a bank nem tudott hitelt érdemlően cáfolni.

 

A hatóság a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását megtiltotta, egyben ötmillió forint  összegű bírság megfizetését, és határozata 6 hónapra történő nyilvánosságra hozatalát  rendelte el. A bank jogsértő gyakorlata által érintett hiteligénylők száma a kérelmező  személyén túl is jelentős volt, a hatóság korábban már elmarasztalta az eljárás alá vont  pénzügyi szolgáltatót életkor szerinti hátrányos megkülönböztetés miatt.