EBH/194/2010

EBH/194/2010

 

 

Kérelmező 2009. májusában egy vidéki város polgármesteri hivatalában vett részt  megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő tájékoztatón. A jelen lévő  gazdasági társaság munkatársa arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy mindenkit, aki  eljuttatja önéletrajzát és orvosi iratait személyes interjúra hívják be. Panaszos ennek  megfelelően tett, 2009. augusztusában azonban jelentkezésének elutasításáról értesítették;  álláspontja szerint azért, mert egészségkárosodásának mértéke meghaladja az ötven  százalékot.

 

A hatóság eljárást folytatott le, ennek keretében az eljárás alá vont kft. vezetője előadta, hogy  a személyes meghallgatásra be nem hívott jelentkezők vagy nem feleltek meg a feltételeknek  (pl. lejárt az orvosi szakvéleményük); nem voltak telefonon keresztül elérhetőek, vagy már a  felvehető munkavállalói keretlétszám betelt. Tárgyalás keretében hallgatta meg azokat a  munkavállalókat, akik jelentkeztek a meghirdetett álláshelyre, jelen voltak a polgármesteri  hivatalban tartott tájékoztatón, de nem nyertek felvételt. A tanúk nyilatkozatai a tájékoztatón  elhangzottak tekintetében azonosak voltak, azonban elutasításaikat más-más okokkal  magyarázták.  A kérelmező és az eljárás alá vont az eljárás során nyitottságot mutattak, hogy egyezséget  kössenek.

 

Az egyezségben az eljárás alá vont vállalta, hogy munkatársait elektronikus körlevél  formájában hívja fel a részletes és pontos tájékoztatás fontosságára; valamint, hogy a  kérelmező munkaképesség csökkenése mellett is ellátható munkakör elnyeréséhez  szükséges felvételi eljárás legközelebbi lehetőségéről értesíti a panaszost.  Kérelmező vállalta, hogy a képzettségének és egészségi állapotának megfelelő munkakör  betöltése érdekében részt vesz az álláshely felvételi eljárásán.

 

A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. október 5.