EBH/195/2010

EBH/195/2010

 

Egy, a homoszexuálisok jogvédelmével foglalkozó egyesület kétnapos antidiszkriminációs  tréninget szervezett leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) személyek számára.  Egyik munkatársuk telefonon érdeklődött egy panziónál szállás- és teremfoglalás céljából, de  nem említette, hogy a tréning résztvevői az LMBT kisebbség tagjai. A panzió úgy tájékoztatta  őt, hogy a kért időpontra van üres szobájuk és különtermük, de a megrendelést elektronikus  levélben kérték megküldeni. A néhány órával később elküldött e-mailre a panzió elutasítással  válaszolt arra hivatkozva, hogy időközben a különtermet egy cég (több időpontos tanfolyami  továbbképzés céljából) lefoglalta, és az összeg kifizetésére is intézkedett. A megkeresésből  ekkorra már nyilvánvalóvá vált, hogy a megrendelő egy melegek jogait képviselő szervezet,  így felmerült a gyanú, hogy a panzió az ajánlatkérést azért utasította el, mert a tréning  résztvevői az LMBT kisebbség tagjai voltak.

 

A panzió szerint a különtermet valóban nem tudták biztosítani, de az elhelyezést vállalták  volna, az egyesület azonban a szolgáltatást így nem kérte. A panzió megjelölte azt a vele régi  üzleti kapcsolatban álló céget, mely mérlegzáró közgyűlés céljára időközben lefoglalta a  termet. Az egyesület sérelmezte, hogy a panzió korábban egy cég több időpontos tanfolyami  továbbképzésére és az összeg kifizetésére hivatkozott, az eljárásban viszont már mérlegzáró  közgyűlésről volt szó. A panzió a cég megrendelését az elektronikus levelezés csatolásával  igazolta, és előadta, hogy logikátlan feltételezés, miszerint az LMBT kisebbséggel szembeni  fenntartásai miatt a rövidebb idejű, kevesebb munkát igénylő, de értékesebb szolgáltatását, a  különterem biztosítását tagadta volna meg, a több munkát, hosszabb ott tartózkodást igénylő,  de kevesebb árbevétellel járó szálláslehetőséget pedig biztosította volna. Az eljárás alá vont  végül a mérlegzáró közgyűlést az érintett cég vezetőjének tanúvallomásával, a közgyűlésről  készült jegyzőkönyvvel, valamint a két cég éves elszámolásának csatolásával igazolta, melyek  alátámasztották az általa előadottakat.

 

A Hatóság álláspontja szerint a panzió az általa az eljárásban előadott (éves mérlegzáró  közgyűlés), illetve az elutasításkor Kérelmező felé jelzett (több időpontos tanfolyami  továbbképzés) foglalási cél ellentmondását okirati bizonyítékokkal oldotta fel, amikor  igazolta, hogy a vele bizonyítottan tartós üzleti kapcsolatban álló cég a különtermet az  egyesület elektronikus megrendelését megelőzően lefoglalta, ott mérlegzáró közgyűlését  megtartotta, és a felek a különterem díjáról egymás között elszámoltak. A Hatóságnak  fentiek ismeretében olyan adat nem állt rendelkezésére, mely az egyesület által megjelölt  szexuális irányultság, mint védett tulajdonság és a sérelem, vagyis a különterem-igény  elutasítása közti ok-okozati összefüggést alátámasztotta volna, akár közvetett módon is.  A Hatóság a kimentést elfogadta, és az egyesület kérelmét elutasította.