198_2009

198/2009

 

Kérelmező foglalkoztatás körében elszenvedett hátrányos megkülönböztetésre hivatkozással fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. A kérelmező sérelmezte, hogy egészségi állapota (100%-os munkaképesség-csökkenése) miatt hátrányos megkülönböztetés érte a munkáltató részéről, amikor a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (továbbiakban: MEOSZ) távmunkainfó rendszerén keresztül adatrögzítői munkakörre történő jelentkezését követően a próbamunka végzése során nem kapott másokkal azonos mértékű segítséget, továbbá a felvételét 2008. április 30-án elutasították.

 

A hirdetés szerint a munkáltató 50 főt keresett, a kérelmező a felvételi elvárásoknak megfelelt, előzetesen megfelelőnek találták a munka elvégzésére, így behívták egy oktatásra, amelyen 2008. április 10-én a MEOSZ budapesti irodájában a rokkant tagtársakkal egy képzésen vett részt.

 

Kérelmező előadta, hogy munkaképesség-csökkenéssel rendelkezik, azonban a hatóság hiánypótlási felhívására azt írta, hogy nem tudja, mely tulajdonsága miatt nem kapta meg azt a segítséget a próbamunka végzése során az ellenőröktől, amit egyes jelentkezők. Ugyanis a kérelmező szerint voltak olyan személyek, akik megkapták a tájékoztatást az ellenőröktől, illetve volt olyan jelentkező is, aki hosszabb ideig használhatta a rendszert a próbamunka végzéséhez.

 

A Kérelmező által becsatolt elektronikus levelezésből megállapítható, hogy a munkáltató 2008. április 30-án tájékoztatta, hogy a termékfelviteli teszt időszak eredményeként hat személyt vettek fel, aki megfelelt a követelményeknek. Kérelmezőt az ellenőri jelentések alapján nem állt módjukban adatrögzítői munkakörben alkalmazni. A munkáltató 2008. május 14-én ismételten tájékoztatta a jelentkezőket, hogy sok álláskereső közül választották ki a munkára legalkalmasabbnak vélt személyeket.

 

A hatóság megkereste a MEOSZ-t, mely tájékoztatta a hatóságot, hogy a munkáltató 2008. márciusában kereste meg, tájékoztatva, hogy munkatársakat keresnek távmunkára. A MEOSZ közzétette az álláshirdetést a honlapján, majd az oktatáshoz termet biztosított, együttműködési megállapodás megkötésére nem került sor. Tájékoztatójuk szerint nem rokkant munkatársakat is alkalmazott a munkáltató.

 

Kérelmezőt a munkáltató arról tájékoztatta, hogy a termékfelviteli tesztidőszak alatt végzett munkája nem felelt meg az elvárásoknak, azt ő maga is elismerte, hogy adódtak problémák, egy terméket nem tudott néhány perc alatt felvinni, volt hogy két órán át tartott, továbbá becsatolt egy ellenőrtől kapott segítségnyújtó levelet is.

 

Azt, hogy nem Kérelmező munkaképesség-csökkenése miatt került sor a felvétel elutasítására, azon körülmények is alátámasztják, hogy a munkáltató a hirdetését a MEOSZ honlapján is közététette, melynek távmunkainfo rendszeréhez mozgássérült, mozgáskorlátozott tagok férhettek hozzá, továbbá előzetesen alkalmasnak minősítették a kérelmezőt és a próbamunkát is elvégezhette. A jelentkezők közül mást ítéltek az adott munkára alkalmasabbnak, a kérelmezővel ezért nem kötöttek szerződést.

 

 Fentiek alapján a hatóság a kérelmet elutasította.