EBH/206/2008

EBH/206/2008

 

B., D. és E., cigány etnikai kisebbséghez tartozó Kérelmezők sérelmezték a lakóhelyük szerint illetékes körjegyző eljárását, megítélésük szerint kisebbséghez tartozásuk és B. egyéb helyzete - segített, tájékoztatást nyújtott a körjegyzőség elutasító határozatával kapcsolatban E-nek - miatt hátrányos megkülönböztetés érte őket a rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos ügyintézés során.

 

  1. Kérelmező cigány származású, segítséget, tájékoztatást nyújtott a szintén cigány származású E. Kérelmezőnek a körjegyzőség rendszeres szociális segély iránti kérelmét elutasító határozatával kapcsolatban, aki ezt követően a határozatot megtámadta. B. Kérelmező megítélése szerint a körjegyző megtorlást alkalmazott vele szemben, amikor elrendelte segélye folyósításának felülvizsgálatát, majd megszüntette annak folyósítását, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett összeg és kamatai visszafizetésére. B. Kérelmező jelezte a hatóságnak, hogy számos olyan állampolgár lakik a körjegyzőség területén, aki hasonló helyzetben van, mint ő, vagyonnal rendelkezik, de nem cigány származású, s nekik továbbra is folyósítja az önkormányzat a segélyt, míg a cigány származásúaknak több esetben megszüntették.

 

A hatóság azt vizsgálta, hogy Kérelmezőket védett tulajdonságukkal összefüggésben érte-e hátrányos megkülönböztetés. A körjegyző sérelmezett döntéseinek, eljárásának vizsgálatára, hogy azok a vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályoknak megfelelnek-e, az illetékes Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala rendelkezik hatáskörrel, melynek határozata bíróság előtt támadható meg.

 

 

Az eljárás során k étséget kizáróan megállapítható volt, hogy nincs ok-okozati összefüggés Kérelmezők cigány etnikai kisebbséghez tartozása, B. Kérelmező egyéb helyzete, a felülvizsgálat elrendelése és a sérelmezett döntések között. A felülvizsgálat mindenkit érintett, akinek a gépjárművét 1990 után gyártották, így a nem cigány származásúakat is. A sérelmezett eljárások során semmilyen – B, D, E Kérelmezők etnikai hovatartozásával és B Kérelmező egyéb helyzetével összefüggő – eltérő bánásmód nem volt megállapítható.

 

 Nem volt megállapítható továbbá a jogszabályi feltételek hiányában sem, hogy B Kérelmezőt megtorlás érte, mivel segélyének elutasítására, megszüntetésére, nem az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti eljárásban való részvétele miatt került sor. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint ugyanis „megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget”.

 

 Mindezekre tekintettel a kérelmet el kellett utasítani.

 

  1. június