EBH/214/2008

EBH/214/2008

 

 

A szakszervezeti jogsegélyszolgálat által képviselt Kérelmező kérelemmel fordult a  Hatósághoz, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt. A kérelem szerint  Kérelmező a rendőrség hivatásos állományú tagja, aki a fegyveres szervek hivatásos  állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti  berendeléssel az egyik rendészeti szakközépiskolában teljesíti szolgálatát. A központi  költségvetés a rendőrség hivatásos állománya részére 2007-ben, a 6/2007. (OT.3.) számú  ORFK utasítás (Ut.) szerint teljesítményjutalom címén külön fedezetet biztosított. Az Ut. a  2007. április 24-i Rendőrség Napja alkalmával nettó 50.000,-Ft jutalmat rendelt kifizetni a  hivatásos állomány tagjainak – néhány taxatíve felsorolt (szolgálati tevékenységet nem végző,  illetve büntetés hatálya alatt álló) kivétellel.

 

A 2007. április 18-án hatályba lépett 13/2007. (OT.5.) számú ORFK utasítás azonban úgy  változtatta meg az Ut. szövegét, hogy a jutalomból kizárta azon személyeket, akik 2007.  április 1-jén berendelés hatálya alatt álltak. A módosítás így kizárta Kérelmezőt a jutalom  lehetőségéből, szemben többek között a nem berendelés, hanem vezénylés alapján más  szervnél szolgálatot teljesítőkkel, például a szintén oktatási tevékenységet végző tanárokkal,  hivatásos állományúakkal. Kérelmező és képviselője szerint fenti rendelkezéssel a munkáltató  megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, Kérelmezőt berendelés alapján való  munkavégzése, mint egyéb helyzete miatt hátrányos megkülönböztetésben részesítette a  hivatásos állományú dolgozókkal összehasonlítva.

 

Az Ebktv. rendelkezései azonban a Hatóság részére nem biztosítanak hatáskört a  jogszabályok, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközei – így az ORFK utasítások  – felülvizsgálatára. A Hatóság ezért fenti rendelkezés egyenlő bánásmód elvének való  megfelelőségét sem vizsgálhatja, arra az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.  törvény 1. § b) pontja szerint az Alkotmánybíróság jogosult. Fentiek alapján a Hatóság  a kérelmet elutasította, mivel nem volt hatásköre az ügyben eljárni.