EBH/231/2010

EBH/231/2010

 

 

Egy hajléktalan kérelmező bankszámlát nyitott az egyik banknál, amire a nyugdíjfolyósító  rendszeres havi járadékot folyósított. Kérelmező később 5 ezer forintos hitelre hiába kívánt  kérelmet benyújtani a bankhoz, közölték vele, hogy állandó lakcím hiányában erre nincs  lehetősége. A Hatóság a kérelem alapján eljárást indított a bankkal szemben, az egyenlő  bánásmód követelményének ún. egyéb helyzet miatti megsértése miatt.

 

A bank álláspontja szerint folyószámlahitel esetén az adóssal szemben fennálló követelésre a  folyószámla egyenlege nem nyújt fedezetet, hiszen a hitel igénybevételére akkor kerül sor, ha  a számlatulajdonos számlán elhelyezett betétje kimerült. Az esetleges behajtás érdekében a  számlatulajdonosnak állandó magyarországi lakóhellyel szükséges rendelkeznie, mely előírás  nem csupán a hajléktalanokra, hanem a devizakülföldiekre is vonatkozik. A bank szerint a  szabályozás kockázatkezelési jellegű, a Magyarországon állandó lakóhellyel nem rendelkező  adóssal szembeni követelés behajtásának nehézségei indokolják. Kérelmező fentieket nem  fogadta el, mondván: még egy hűtőszekrényt sem tud vásárolni, hiába tudná törleszteni havi 5  ezer forinttal az árát, illetve később lakáshoz jutni sincs esélye hitel nélkül, hajléktalanként. A  Bank szerint ugyanakkor nem kizárt, hogy az ügyfelek egyéb biztosíték mellett különböző  típusú hiteleket vegyenek fel, lakáshitel esetén például maga a lakás szolgálhat biztosítékul,  áruvásárlási hitel esetén pedig a megvásárolt vagyontárgy. A bank értelmezésében viszont a  polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) alapján igényt érvényesíteni csak  állandó lakóhellyel rendelkező személlyel szemben lehet.

 

A bank vállalta, hogy szabályzatában a kizárást feloldja, és a kockázati körülményeket  pontosan körülírva, egyedi elbírálás esetére a jövőben lehetővé teszi a hitelfelvételt az  érintett személyi körnek. Kérelmezőnek a bank már a szabályzat megváltoztatása előtt  biztosította a folyószámlahitel iránti kérelem benyújtásának lehetőségét, azaz már az ő  esetében sem értékelik kizáró tényezőként a lakcímnélküliséget. Kérelmező az eljárás  során tájékoztatta a Hatóságot, hogy a bankkal a hitel-ügyintézés időközben folyamatba  került, így kérelme visszavonásával a hatósági eljárás megszüntetését kérte. A Hatóság  az eljárást fentiek miatt megszüntette.