232_2009

232/2009

 

Kérelmező egy nagy áruházlánc alkalmazásában dolgozott 2005. és 2008. között,  kármegelőzői munkakörben. Hivatkozása szerint munkaviszonyának fennállása alatt több  atrocitás is érte anyagi helyzete, valamint amiatt, hogy öltözködése elmaradt  munkatársaiétól. Munkaruhát nem kapott, így a használt ruházata megsérült, elszakadt,  anyagi helyzete pedig nem engedte meg, hogy kicserélje azt, ennek következtében támadások  érték. Birtokába került egy olyan videofelvétel, amelyen kollégái és közvetlen felettese azt  tárgyalják ki, hogy ő igénytelen ruházatban jár dolgozni, ő maga is igénytelen, emiatt el kell  őt látni az általuk vásárolt ruhadarabokkal és tusfürdővel. Emellett 2008 márciusáig  fennállott munkaviszonya alatt két esetben is kapott figyelmeztetést olyan ok miatt, amelyért  más munkavállalót nem részesített figyelmeztetésben a munkáltató.

 

A hatóság az eljárás során több alkalommal a kérelem kiegészítésére hívta fel Kérelmezőt.  Ennek keretében kérelmező tájékoztatta a hatóságot, hogy a sérelem idején élettársával élt  együtt egy albérletben, élettársának csak rövid időszakokra sikerült munkát találnia, így  javarészt az ő mintegy nettó 75.000.- forintos (hetvenötezer forintos) munkabéréből éltek  ketten. Minthogy a bérleti díj és a „rezsiköltségek” elérték a havi 50.000.-forintot,  ruházkodásra nem jutott pénzük.

 

A hatóság alaposan megvizsgálva a több fordulóban beszerzett iratokat megállapította,  hogy kérelmező nem tudott olyan bizonyítékot csatolni, amely kellően valószínűsítené  hivatkozott védett tulajdonsága meglétét. Az ügy szempontjából összehasonlítható  helyzetben lévőknek kérelmező kollégái minősülnek, így – mivel nem valószínűsíthető,  hogy kérelmező vagyoni viszonyai náluk jelentősen kedvezőtlenebbek lettek volna –  anyagi helyzete nem tekinthető védett tulajdonságnak. A hatóság megítélése szerint  összességében a kérelmező által leírtak (nettó 75.000.- forintos jövedelem) nem  valószínűsítik kellően e védett tulajdonság meglétét.

 

Fentiekre tekintettel nem állapítható meg, hogy az eljárás alá vont cég megsértette az  egyenlő bánásmód követelményét, így a kérelmet el kellett utasítani.

 

 

  1. május