EBH/233/2008

EBH/233/2008

 

 

 

Kérelmező a Hatóságnál sérelmezte, hogy az általa bérelt, önkormányzati bérlakást a kerületi önkormányzat 1994 óta nem értékesíti a számára annak ellenére, hogy folyamatosan vételi kérelemmel él a lakás megvásárlása iránt. Előadta, hogy 2004. februárjában árverés mellőzésével az eljárás alá vont értékesítette a mellettük lévő, hasonló adottságokkal bíró lakást. Kérelmező több pert is indított korábban a lakással kapcsolatban az Önkormányzattal szemben.

 

A Hatóság az eljárás során megállapította, hogy 2005. március 23-án a kérelmező ismételten jelezte vételi szándékát a lakásra, felajánlotta az eljárás alá vontnak, hogy személyesen beszéljenek a feltételekről, majd a képviselő-testülethez fordult írásban, azonban erre csak 2006. február 20-án kapott választ, amelyben az akkori polgármester úgy tájékoztatta, hogy „az Ön által lakott önkormányzati tulajdonban lévő lakás ingatlant az önkormányzat nem kívánja elidegeníteni”. Az eljárás alá vont semmilyen indokot nem jelölt meg arra nézve, hogy miért nem kívánja a lakást eladni.

 

A Hatóság korábban már kétszer eljárt az ügyben, és elutasító határozatot hozott. A Fővárosi Bíróság határozatával a Hatóságot új eljárásra kötelezte, amelyben a Hatóság kizárólag azt vizsgálta, hogy a kérelmező által bérelt önkormányzati tulajdonú bérlakás elidegenítésére van-e lehetősége az eljárás alá vontnak, és e körben milyen intézkedéseket tett annak érdekében, hogy kérelmező részére a lakás értékesítése megtörténjen, miért nem került arra sor a releváns időszakban, történt-e hátrányos megkülönböztetés a kérelmezővel szemben, az milyen tulajdonságára vezethető vissza, van-e olyan összehasonlítható személy, akivel szemben az eljárás alá vont más magatartást tanúsított, mint a kérelmező vonatkozásában. Az eljárás alá vont védekezését a Hatóság elfogadta ugyanakkor a 2007-es év történései tekintetében.

 

A Hatóság megállapította, hogy a helyi Önkormányzat kérelmezővel szemben egyéb helyzete miatt megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a tulajdonában lévő és kérelmező által bérelt lakás, valamint a közös tulajdonból hozzátartozó tulajdoni hányadrész értékesítését indokolás nélkül elutasította, ugyanakkor a szintén önkormányzati tulajdonban álló közeli másik ingatlan értékesítését pályázaton kívül lehetővé tette. A Hatóság megtiltotta az eljárás alá vontnak a kérelmezővel szemben tanúsított jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását azzal, hogy kérelmezőt a vele összehasonlítható helyzetben lévő önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok bérlőivel azonos bánásmódban kell részesítenie.

 

  1. április