EBH/233/2009

EBH/233/2009

 

Egy látássérülteket képviselő egyesület, mint közérdekű igényérvényesítésre jogosult kérelemmel fordult a hatósághoz, melyben sérelmezte, hogy L. gyógyszerforgalmazó nem küldte meg részükre a 2005. október 30-a után indult forgalomba hozatali eljárásban engedélyezett    gyógyszerek betegtájékoztatóját 2008. február 15-ig az általuk kért formátumban, Braille-írású és nagyított betűs változatban 100 példányban, továbbá elektronikusan, hivatkozással az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltakra.

 

Annak eldöntéséhez, hogy a kérelem megalapozott-e, a hatóság eljárást indított, mivel nyilatkoztatni kellett az Eljárás alá vontat, be kellett szerezni az együttműködést igazoló esetleges iratokat.

 

Az Eljárás alá vont védekezésében előadta, hogy nem terjed ki rá az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) hatálya, mivel nem végez közszolgáltatást, nem végez gyógyszerforgalmazó tevékenységet, továbbá nem kerül olyan nyilvános jellegű jogviszonyba, amely megalapozná vele szemben az Ebktv. alkalmazhatóságát és nem minősül egészségügyi szolgáltatónak.

 

A hatóság felhívására az Eljárás alá vont tájékoztatta a hatóságot, hogy a Rendelet által érintett P. termékkel kapcsolatban semmilyen „konkrét tevékenységet” nem fejtett ki, tekintettel arra, hogy a terméknek nincs megállapított és közzétett ára, nem került forgalomba és a forgalomi engedély jogosultja már nem az Eljárás alá vont. Hivatkozott továbbá az Eljárás alá vont az Országos Egészségügyi Pénztár honlapján elérhető szolgáltatásra, melynek gyógyszerforgalmi adatai szerint a termék nincs forgalomban. A hatóság a honlapon ellenőrizte 2008. január hónapra vonatkozóan az országos gyógyszerforgalmi adatokat, mely nem tartalmazta a P. terméket. A hatóság megállapította, hogy hatásköre nem terjed ki az Eljárás alá vontra, melynek tevékenységi köre a cégmásolat szerint nem tartalmazza gyógyszer kis- és nagy- kereskedelmét, nem minősül az egészségügyről szóló egészségügyi szolgáltatónak sem, továbbá 2008. januárjában a P. termék nem került forgalomba.

 

 Mindezekre tekintettel a hatóság hatáskör hiányában megszüntette az eljárást.

 

  1. március