EBH/234/2009

EBH/234/2009

 

 

Kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy korábbi munkáltatója, egy erdészeti  társaság megsértette életkorára való tekintettel az egyenlő értékű munkáért egyenlő bért  kötelezettségét azzal, hogy előrehozott öregségi nyugdíjának megállapítását követően a  társaság többi erdészetén foglalkoztatott, kérelmezővel azonos munkakört betöltő vezető  könyvelőkéhez képest alacsonyabb összegű munkabérben részesült. Kérelmező előadta, hogy  előrehozott öregségi nyugdíjának megállapítását követően a munkáltató továbbfoglalkoztatta,  de a többi könyvelővel szemben nem részesítette bérfejlesztésben.

 

A hatóság eljárás alá vonta az erdészetet, amely azzal védekezett, hogy Kérelmező a  munkaköri leírásával szemben számos olyan feladatot ténylegesen nem végzett, amelyet a  többi, egyéb erdészeti telephelyeken foglalkoztatott könyvelők elláttak, tehát a munkabérét  illető különbségtétel indokolt volt, mert a Kérelmező és a többi könyvelő, mint  összehasonlítható csoport által végzett munka nem tekinthető egyenlő értékűnek.  A hatóság az eljárás alá vont erdészet által megjelölt feladatokra nézve egyenként vizsgálta,  hogy azok ellátása alól Kérelmező már nyugdíjának megállapítását megelőzően is mentesült-  e, vagy csak a nyugdíj megállapítását követően lett-e kevesebb a munkája. Az eljárás alá vont  által hivatkozott részfeladatok tekintetében az erdészet által becsatolt okiratok és a  tanúvallomás alapján a hatóság arra a megállapításra jutott, hogy nem változott nyugdíjazását  követően a Kérelmező által ellátott feladatok köre.

 

A hatóság a fentiek alapján arra a megállapításra jutott, hogy a munkáltató  nyugdíjának megállapítását megelőzően a többi könyvelővel azonos értékűnek tekintette  Kérelmező munkáját, hiszen az egyes könyvelők munkabére között csak csekély eltérés  mutatkozott, míg a nyugdíjazást követően Kérelmező munkabére-tekintve, hogy  kihagyták az éves bérfejlesztésekből-jelentően elmaradt a többi könyvelőjétől.  Bizonyítást nyert az, hogy a Kérelmező által ténylegesen ellátandó feladatok nem  változtak nyugdíjának megállapítását követen, gyakorlatilag ugyan azt a munkát  végezte, mint korábban, így a feladatain belüli eltérés a többi könyvelő által ellátandó  feladatokhoz képest már csak a nyugdíjának megállapítását követően vált olyan jelentős  ténnyé, ami a bérfejlesztésből való kizáráshoz vezetett.  A hatóság megállapította a jogsértést, elrendelte határozatának nyilvános közzétételét,  kötelezte az eljárás alá vontat a jövőbeni jogsértéstől való tartózkodásra és 500.000,- Ft  bírság megfizetésére kötelezte.