EBH/23/2008

EBH/23/2008

 

A roma származású Kérelmező kérelemmel fordult a Hatósághoz, az egyenlő bánásmód  követelményének megsértése miatt egy büfé üzemeltetőjével szemben. Panaszában előadta,  hogy álláspontja szerint a büfét üzemeltető vállalkozó részéről hátrányos megkülönböztetés érte  azáltal, hogy 2007. július 6-án este szintén roma férjével együtt fogyasztani érkeztek e büfébe,  ám az üzletvezető nem volt hajlandó kiszolgálni őket. Etnikai hovatartozásukat is érintő sértő  megjegyzésekkel fenyegette őket, majd a rendőrséget is kihívta. Büntető feljelentést az ügyben,  becsületsértésre hivatkozva sem Kérelmező, sem férje nem tett.

 

A megküldött iratokból megállapítható volt, hogy a sérelmezett esetet megelőzően, 2007. május  11-én egy alkalommal már sor került incidensre a Büfé üzemeltetője és a Kérelmező által  „cigány vendégseregként” említett csoport között. Ezzel kapcsolatban Kérelmező sérelmezte,  hogy a vállalkozó „cigányellenes” kijelentéseket tett, hamutálat vágott a vendégek közé, majd  Kérelmező állítása szerint valótlan indokra (betegség) hivatkozva aznap korábban zárta be az  egységet. Azt is előadta azonban, hogy a Büfé egyik helyiségében az adott időpontban kizárólag  romák tartózkodtak. A Vásárlók Könyvébe ekkor egy, a Kérelmező által lehetséges tanúként  megjelölt személy által tett, a Hatóságnak megküldött bejegyzés az alábbiakat tartalmazza: a  tulajdonos az üveghamutartót földhöz vágta a vendégek között, amikor a helyiségben csak  romák tartózkodtak, ezzel személyiségi jogaik sérültek.

 

A büfé üzemeltetője a bejegyzésre írt válaszában kijelentette, hogy az egységben aznap  betegség miatt korábban szerettek volna bezárni. Visszautasította azt a feltételezést, hogy a  romák kifejezetten egy helyiségbe lettek volna zárva a büfében, állítása szerint a tiszta és ízléses  helyiségek egymásból nyílnak, nem különíthetők el bezárással.

 

A Hatóság a beadvány és a csatolt okiratok értékelését követően megállapította, hogy a  tényállás egyszerűen megítélhető, tárgyalás tartása nélkül is tisztázható, az alábbiak szerint.

 

Tárgyi ügyben Kérelmező védett tulajdonságként roma származását jelölte meg,  hátrányként pedig a vele és szintén roma társaival szemben a büfé üzemeltetője által  tanúsított, személyiségi jogaikat sértő magatartást valószínűsítette. A Hatóság azonban a  rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy az ügyben a hivatkozott  tulajdonság és a hátrány közötti összefüggés nem bizonyítható. Önmagában az a tény,  hogy a roma származású kérelmezővel és társaival a büfé üzemeltetője vitába keveredett,  melynek során hamutálat vágott a földhöz, sértő megjegyzéseket tett, valamint aznap  korábban kívánta bezárni a helyiséget, a hátrányos megkülönböztetés megállapításához  nem elegendő. Miként az előadottakból az is megállapítható, hogy az egyik sérelmezett  (májusi) időpontban egy nagyobb létszámú roma csoport tartózkodott és fogyasztott az  egységben, tehát a szolgáltatásból való kizárásról jelen esetben nem lehet szó. Még akkor  sem, ha a második, júliusi incidens esetében Kérelmező szerint a vita során erre vonatkozó  kijelentés is elhangzott.

 

A Hatóság álláspontja szerint az előadott konfliktushelyzetek során Kérelmező és társai  személyiségi jogai sérülhettek, a védett tulajdonság és a valószínűsített hátrány közötti ok-  okozati összefüggést alátámasztó adat hiányában azonban nem állapítható meg hatósági  eljárás keretében diszkrimináció. Kérelmezőnek és társainak viszont az illetékes bíróság  előtt személyiségi jogi per megindítására van lehetősége. A Hatóság a kérelmet  elutasította.