EBH/252/2010

EBH/252/2010

 

 

A kérelmező érdekképviseleti szerv közérdekű igényérvényesítés keretében azt sérelmezte, hogy egy múzeum a kedvezményes diák-, illetve nyugdíjas jegyek árusítása során hátrányosan megkülönbözteti a 26 évnél idősebb diákokat, illetve a 62 évnél fiatalabb nyugdíjas személyeket azzal, hogy ezen személyek nem részesülhetnek 50%-os árkedvezményben, ugyanis azt a diákok 26 éves korig, a nyugdíjasok pedig kizárólag 62-70 közötti életkorban vehetik igénybe.

 

Az eljárás alá vont múzeum előadta, hogy a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló kormányrendelet 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerint 50%-os kedvezményes belépő díjat fizetnek az Európai Gazdasági Térség állampolgárai a 6. életévük betöltésétől 26. életévük betöltéséig, illetve amennyiben 62 és 70 év közötti életkorúak. Előadta továbbá, hogy a diákjegyek esetén az életkornak bármilyen arra alkalmas dokumentummal történő igazolását elfogadják, a nyugdíjasok esetében azonban a jogszabály megkívánja a nyugdíjas igazolvány meglétét.

 

A hatóság által tartott tárgyaláson az eljárás alá vont múzeum előadta, hogy a „diák egyéni jegy” megnevezést az idén módosították „ifjúsági egyéni jegyre”, így a kérelmező által megtévesztőnek tartott elnevezés már nem okoz problémát. Nyugdíjasok esetében azonban a jogszabályt tévesen értelmezték.

 

A hatóság által tartott tárgyaláson a felek egyezséget kötöttek, melyben az eljárás alá vont képviselője vállalta, hogy az egyezség megkötésének időpontját követően 30 napon belül a jogszabályoknak megfelelően módosítja a „nyugdíjas jegy” elnevezést, és az ezután követendő eljárásról megfelelően tájékoztatja a pénztár munkatársait. A fentiek megtörténtéről 30 napon belül értesíti a kérelmezőt és a hatóságot.

 

 A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.