EBH/254/2008

EBH/254/2008

 

 

Kérelmező beadványában leírta, hogy házastársával együtt 2005-ben családi ház építésébe  kezdett, melynek anyagi fedezetét önerőből, hitelből, illetve két vérszerinti gyermekük után  igénybe vett lakásépítési kedvezményből biztosították. 2006. novemberében átmeneti  gondozásába került további két kiskorú gyermek. Panaszos 2008. január 2-án utólagos  lakásépítési kérelmet nyújtott be, mivel így lehetősége nyílott volna családja hitelének  csökkentésére. A hitelintézet kérelmet a lakáscélú támogatásról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm.  rendelet 6. § (3) bekezdés c) pontjára hivatkozással elutasította, kifejtve, hogy a  „kölcsönszerződés megkötése után született gyermek”, illetve a „kölcsönszerződés megkötése  után örökbe fogadott vagy átmeneti nevelésbe vett gyermek” az utólagos lakásépítési  kedvezmény tekintetében nem esik egy megítélés alá.

 

A hatóság az ügyben eljárást indított. Az eljárás alá vont írásbeli nyilatkozatában előadta,  hogy panaszos utólagos lakásépítési kedvezményére vonatkozó kérelmét, annak  benyújtásának időpontjában hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, jogszerűen bírálta  el, rámutatva arra is, hogy az érintett Korm. rendelet a panasszal érintett időszakban három  részletben is módosult, így például 2008. február 1. napjától az utólagos kedvezmény az  örökbefogadott gyermekre már elszámolható, azonban a „született” gyermek fogalmát az  „átmeneti nevelésbe vett” gyermek fogalmára továbbra sem terjeszti ki.  A hatóság az ügyben állásfoglalás céljából megkereste a Pénzügyi Szervezetek Állami  Felügyeletét, mely tájékoztatójában kifejtette, hogy az eljárás alá vont abban az esetben nem  utasíthatta volna el Kérelmező kérelmét, ha panaszos jelenlegi átmeneti nevelésében lévő  gyermekei örökbefogadott gyermekei lennének.

 

A hatóság a rá vonatkozó jogszabályok alapján nem vizsgálhatja hogy az érintett  Kormányrendelet Kérelmező által sérelmezett kitétele sérti-e az egyenlő bánásmód  követelményét.

 

A fentiekre tekintettel a hatóság a kérelmet elutasította.

 

  1. augusztus 14.