257_2009

257/2009

 

 

Egy látássérülteket képviselő egyesület, mint közérdekű igényérvényesítésre jogosult kérelemmel fordult a hatósághoz, melyben sérelmezte, hogy S. gyógyszerforgalmazó nem küldte meg részükre a 2005. október 30-a után indult forgalomba hozatali eljárásban engedélyezett 26 gyógyszer betegtájékoztatóját 2008. február 15-ig az általuk kért formátumban, Braille-írású és nagyított betűs változatban 100 példányban, továbbá elektronikusan.

 

 Annak eldöntéséhez, hogy a kérelem megalapozott-e, a hatóság eljárást indított, mivel nyilatkoztatni kellett az Eljárás alá vontat, be kellett szerezni az együttműködést igazoló esetleges iratokat.

 

A hatóság eljárása során azt vizsgálta, hogy az Eljárás alá vont megsértette-e az egyenlő bánásmód követelményét a Kérelmező megkeresésében foglaltak teljesítése során, hátrányos megkülönböztetés érte-e az általa képviselt látássérülteket e védett tulajdonsággal nem rendelkező embertársaikhoz képest és az eljárás megindításáról szóló értesítés átvételét megelőzően az Eljárás alá vont milyen intézkedéseket tett Kérelmező felé a betegtájékoztatók rendelkezésre bocsátása érdekében.

 

Az eljárás során keletkezett iratokból, a tárgyaláson elhangzott nyilatkozatokból és a tanúvallomásból megállapítható volt, hogy a hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés átvételét megelőzően az Eljárás alá vont Kérelmezővel felvette a kapcsolatot, január végén személyes egyeztetésre is sor került.

 

A hatósági tárgyalást követően az Eljárás alá vont megküldte betegtájékoztatói elektronikus változatát Kérelmező részére, azóta is rendszeresen a rendelkezésére bocsátja.

 

A hatóság elfogadta az Eljárás alá vont védekezését, mely szerint felvette a kapcsolatot, egyeztetéseket kezdeményezett a Kérelmezővel, személyes találkozóra is sor került a hatósági eljárás megindítását megelőzően, így megtette a szükséges és elvárható intézkedéseket a látássérültek betegtájékoztatókhoz való hozzáférése érdekében. Önmagában az, hogy a felek között nem jött létre együttműködési megállapodás, nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését.

 

Fentiekre tekintettel a kérelmet a hatóságnak el kellett utasítani, mivel az Eljárás alá vont a konkrét ügyben nem sértette meg az egyenlő bánásmód követelményét.

 

  1. február