EBH/25/2008

EBH/25/2008

 

 

 

A kérelemben foglaltak szerint kérelmezőt 2006. január és július közötti időszakban az őt  foglalkoztató cég elektronikai berendezéseket árusító üzletében az üzletvezető és a  munkatársak részéről különféle attrocitások érték amiatt, hogy egy, a cég tulajdonát képező  televízió készülék eltűnésének kapcsán tett intézkedések miatt kifogást emelt a cég területi  képviselőjénél, aki emiatt vizsgálatot tartott. Kérelmező elmondása szerint az új üzletvezető  vezetése alatt a jogsértések folytatódtak, majd az elszenvedett sérelmek miatt kérelmező  betegállományba került.  Kérelmező a hatóságtól az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 10. §-ába ütköző zaklatás miatt vizsgálat lefolytatását kérte.  A hatóság a kérelem alapján eljárást indított és az ügyben bizonyítási eljárást folytatott le. Az  eljárás során bizonyítást nyert, hogy kérelmező a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőhöz  fordult az általa elszenvedett sérelmek kivizsgálása és orvoslása érdekében, azonban a vezető  részéről érdemi intézkedés nem történt.  

 

A hatóság a kérelemnek helyet adott és megállapította, hogy az egyenlő bánásmód  követelménye sérült akkor, amikor a kérelmező környezetében kialakult megszégyenítő,  megalázó környezete felszámolása érdekében a munkáltató a szükséges  intézkedéseketelmulasztotta. Magatartása sértette a kérelmező emberi méltóságát, és  egyben megvalósította az Ebktv.-ben foglalt zaklatás tényállását. A hatóság  határozatában eltiltotta a jogsértő munkáltatót a jogsértő magatartás jövőbeni  tanúsításától.