EBH/25/2010

EBH/25/2010

 

 

Kérelmező meghatalmazott képviselője útján közérdekű igényérvényesítés keretében azzal a  kérelemmel fordult a Hatósághoz, hogy az vizsgálja meg az általa bepanaszolt társaság  alkalmazási gyakorlatát, melynek lényeges vonása az, hogy a külföldiek foglalkoztatásától –  jogszerű státuszukra, illetve munkavállalási engedélyükre tekintet nélkül – elzárkózik, mely  álláspontjuk szerint sérti az egyenlő bánásmód követelményét.

 

Kérelmező szociális munkása ügyfelének keresett állást, melynek során az egyik hirdetési  újságban rátalált egy álláskiírásra, amelyben a munkáltató áru-összeszerelő/összekészítő  munkára raktári dolgozókat keresett. Telefonhívást követően azonban a munkáltató  egyértelművé tette, hogy az állásra külföldi állampolgárok nem jelentkezhetnek. Ezen  álláspontján a munkáltató akkor sem változtatott, amikor Kérelmező elmondta, hogy a  külföldi állampolgár alkalmazásának jelen esetben jogi akadálya nincsen. Ezt követően  Kérelmező tesztelést folytatott le, mely a megkülönböztető gyakorlatot minden tekintetben  megerősítette. Végezetül Kérelmező a jogellenes helyzet megszüntetése végett közérdekű  igényérvényesítés keretében a hatósághoz fordult.

 

A beérkezett panasz alapján lefolytatott bizonyítás eredményeképpen a kérelemben foglaltak  helytállósága megállapítható volt. A tárgyaláson az eljárás alá vont képviselője elismerte  ugyanis, hogy a külföldiek jogszerű foglalkoztatásának feltételeivel az irodában dolgozó  munkavállalói feltehetően nincsenek tisztában, így valóban előfordulhat az, hogy a nélkül  utasítanak el külföldi állampolgárságú jelentkezőket, hogy azok munkavállalási  jogosultságáról előtte meggyőződnének. A konkrét esetre azonban nem emlékezett. Ezzel  egyidejűleg kifejezte sajnálatát és felajánlotta, hogy hajlandó átfogó egyezség megkötésére.

 

A felek által ezt követően megkötött egyezség alapján az eljárás alá vont saját költségén  munkaügyi képzési, illetve vizsgázási kötelezettséget írt elő dolgozói részére. Végezetül  az eljárás alá vont saját honlapján közleményben kért elnézést az általa okozott  sérelmekért (külföldi munkavállalók rutinszerű elutasítása), illetve vállalta az egyenlő  bánásmód követelményének jövőbeni betartását.

 

 A hatóság a felek egyezségét határozattal jóváhagyta.