EBH/266/2010

EBH/266/2010

 

 

Kérelmező panasszal fordult egy főiskolával szemben, mert az álláspontja szerint roma  etnikumhoz való tartozása miatt nem létesített vele munkaviszonyt szakács munkakörben. A  felvételi beszélgetést a konyhafőnök tartotta, aki kérelmező felvétele mellett döntött,  felvételéről a munkáltató a munkaügyi központ felé igazolást bocsátott ki. Pár nappal később  a kérelmező a munkaviszony létesítéséhez szükséges iratokkal kereste fel a főiskola gazdasági  osztályát, mikor közölték vele, hogy mégsem alkalmazzák. A konyhafőnök ezt azzal  indokolta, hogy az évben már túl sok helyen volt alkalmazva. A Kérelmező szerint azonban a  felvételét azért nem támogatták utóbb, mert a gazdasági osztályon az ott dolgozók  szembesültek azzal, hogy roma származású.

 

Az eljárás alá vont főiskola azzal védekezett, hogy azért nem létesítettek munkaviszonyt a  kérelmezővel, mert harmadik alkalommal, amikor felkereste a főiskolát, ápolatlanul jelent  meg és a konyhán foglalkoztatott munkavállalók tekintetében kimondottan fontos, hogy  megfeleljenek a higiéniai követelményeknek. A konyhafőnök úgy nyilatkozott a tárgyaláson,  hogy az első két találkozásukkor a kérelmező megjelenése normális volt, nem tapasztalt benne  semmi kirívót, felvétele mellett a szakmai tudása és tapasztalata miatt döntött. Az, hogy  kérelmezővel végül ne, létesítsenek munkaviszonyt, az ő javaslata volt. A tárgyaláson  megjelent a főiskola gazdasági vezetője is, aki csak az eljárás megindításakor szembesült a  történtekkel, a tárgyaláson elmondta, hogy munkatársai szakszerűtlenül jártak el, de  kizártnak tartotta a történtek összefüggésben lehettek a kérelmező roma származásával. A  gazdasági igazgató a tárgyaláson megjelent kérelmező megjelenését kifogástalannak találta,  ezért a főiskola nevében tolmácsolta bocsánatkérését, egyben felajánlotta a kérelmezőnek az  általa korábban megpályázott állást.

 

A kérelmező gondolkodási időt kért, majd jelezte, hogy elfogadja a főiskola  bocsánatkérését, de nem kíván élni a felajánlott munkalehetőséggel, mert időközben  sikerült elhelyezkednie. A felek egyezséget kötöttek, melyben a főiskola a  bocsánatkérésen túl felajánlotta, hogy a jövőben üresedés esetén ismét munkalehetőséget  fog felajánlani a kérelmezőnek.