EBH/281/2010

EBH/281/2010

 

 

Egy áruháznál őrzés-védelmet ellátó cég a roma származású kérelmező biztonsági őri állásra történő jelentkezését elutasította. A kérelmező többször személyesen is érdeklődött, ennek ellenére nem nyert felvételt, s közben tapasztalhatta azt is, hogy más jelentkezőket felvettek ugyanarra a munkakörre. A kérelmező valószínűsítette, hogy az őrzés-védelmet ellátó cég roma származása miatt nem kötött vele szerződést.

 

Az eljárás alá vont védekezése szerint a cég csak a legalkalmasabb jelentkezőket veszi fel vagyonőri munkára, s a kiválasztást pedig a legtapasztaltabb alkalmazottja végzi. A cég egyúttal azt is közölte, hogy több roma kisebbséghez tartozó munkavállalót is foglalkoztatnak, megadva nevüket és adószámukat. A hatóság a kérelmet alaposnak találta, különös tekintettel arra, hogy a kérelmező magát roma kisebbséghez tartozónak vallotta, és valószínűsítette a hátrányt is, megfelelő dokumentumokkal bizonyította, hogy a vagyonőri feladatok ellátásához szükséges képzettséggel és végzettséggel rendelkezik, igazolta azt is, hogy megfelelő szakmai múlttal rendelkezik. Ezzel szemben az eljárás alá vont cég mindvégig passzív magatartást tanúsított az eljárás során és a kimentési bizonyításának nem tett eleget.

 

A hatóság megállapította, hogy a vagyonvédelmi cég a Kérelmező roma kisebbséghez tartozása és bőrszíne miatt vele szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a Kérelmezőt – valahányszor felvételre jelentkezett vagyonőri munkakör betöltésére – különböző indokokkal hitegette, jelentkezését elutasította. A hatóság az eljárás alá vontnak ezért megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és 1.500.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.