EBH/299/2008

EBH/299/2008

 

 

Egy szövetség kérelemmel fordult a Hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének  megsértése miatt. A beadvány szerint az egyik országos egyesület évek óta nem tartja be a  jogszabályokat, jogsértő módon működik, nemzetközi szervezetben elfoglalt pozícióját pedig  elzárja a többi, egyébként jogszerűen működő hasonló szervezettől. Kérelmező véleménye  szerint az egyesület ezzel más egyesületek tagjait diszkriminálja.

 

Az Ebktv. azonban meghatározza, hogy a Hatóság mely jogalanyokkal szemben jogosult  eljárást lefolytatni. A 4. §-ban felsorolt szervezetek között a társadalmi szervezetek nem  szerepelnek, az Ebktv. 6. §. d) pontja pedig kifejezetten arról rendelkezik, hogy a társadalmi  szervezetek, a jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek  tagjai közötti, a tagsággal összefüggő jogviszonyokat érintő eljárás lefolytatása nem tartozik a  törvény hatálya alá, ezáltal a Hatóság hatáskörébe. Társadalmi szervezetek, jogi személyek  alapító okiratban meghatározott tevékenységét az ügyészség, illetve a cégbíróság jogosult  felülvizsgálni.

 

A Hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította, mivel a fent leírtak alapján  nem volt hatásköre az ügyben eljárni.