EBH/2/2008

EBH/2/2008

 

 

A kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy a települési önkormányzat képviselő- testülete politikai véleménye miatt hátrányosan megkülönböztette azzal, hogy az általa 15 éve betöltött óvodavezetői állásra benyújtott pályázatát elutasították annak ellenére, hogy ő volt az egyetlen érvényesen pályázó. A kérelmező szerint hátrányos megkülönböztetés érte vezetői pályázata elbírálása során a szocialista polgármestert támogató közéleti szerepe miatt.

 

A hatóság eljárást indított és tárgyalást tartott.

 

A hatóság azt vizsgálta, hogy elégséges tény áll–e rendelkezésre annak megállapításához, hogy a testületnek az óvodavezetői megbízással kapcsolatos döntéseit kizárólag a Kérelmező védett tulajdonsága, politikai meggyőződése, illetve a szocialista polgármestert támogató véleménye motiválta, illetve, hogy a testület döntése az önkormányzati önállóság kiteljesítése, mint alapvető önkormányzati jog érvényesülését szolgálta-e. A dokumentumok és a tárgyaláson elhangzottak alapján nem lehetett minden kétséget kizáróan megállapítani a politikai okból történt hátrányos megkülönböztetését. Az a tény, hogy a kérelmező az önkormányzat költségcsökkentő terveivel ellentétesen érvelt, az adott helyzetben minden intézményvezetőtől elvárható magatartás, ezért nem függ össze annak politikai nézeteivel. A képviselő-testület nyilvános ülésén lezajlott vitáról készült jegyzőkönyv nem tartalmaz erre utaló megnyilvánulást. Az önkormányzati autonómia elvéből fakadóan a képviselő-testület nem köteles döntését megindokolni, a képviselők pedig nem vonhatók felelősségre egy adott ügyben képviselt véleményük miatt.

 

Védett tulajdonság és az elszenvedett sérelem közötti ok-okozati összefüggés hiányában diszkrimináció nem állapítható meg, ezért a hatóságnak a kérelmet el kellett utasítani.

 

 

  1. február