EBH/303/2009

EBH/303/2009

 

 

Kérelmező közel 15 éve dolgozott dajkaként, délelőttös műszakban egy megyei önkormányzati  fenntartású oktatási és szociális intézmény óvodai csoportjában. Munkáltatója álláspontja  szerint más véleménye miatt irányította át az intézmény gyermekotthonába  gyermekfelügyelőnek, ahol az ellátás folyamatossága révén nemcsak délelőtt, de délután és  este is kellett munkát végezni. Kérelmező korábbi üzemi balesete és látássérültsége okán  sötétedés után nem tud egyedül közlekedni, így az átirányítás jelentős hátrányt jelentett  számára, amit az orvosi munka-alkalmassági vélemény is alátámasztott. Az átirányítás indoka  Kérelmező szerint az volt, hogy az átirányítást közvetlenül megelőzően az intézmény  faliújságjára kifüggesztetett egy ügyészségi határozatot, amely az intézmény egy korábbi  munkavállalójával szemben az intézmény vezetőjének feljelentése alapján indult nyomozás  megszüntetését rendelte el. A határozat kifüggesztésével az ártatlanul és nyilvánosan  megvádolt egykori munkatársa becsületét kívánta megvédeni. Az intézmény vezetője a  határozat kifüggesztését követően fegyelmi büntetés kiszabását helyezte kilátásba. Kérelmező  óvodai státusza nem szűnt meg, azt a munkáltató egy másik, határozott idejű szerződéssel  foglalkoztatott munkavállalóval töltötte be.

 

A hatóság kérelmező más véleményeként értékelte azt, hogy egy munkatársa védelmében  kifüggesztette az ügyészségi határozatot az intézmény faliújságjára. A kérelmező munkáltató  által történt meghallgatásáról felvett jegyzőkönyvek pedig alátámasztották azt is, hogy a  munkáltató sérelmezte a határozat kifüggesztését.  Az intézmény az átirányítást azzal indokolta, hogy a gyermekotthonban munkaerőhiány miatt  veszélybe került az ellátás folyamatossága, továbbá a gazdasági válság következtében az  intézményben finanszírozási gondok is adódtak, így bizonytalanná vált kérelmező óvodai  csoportjának jövője, ezért a dajka munkakört az intézmény vezetője határozott idejű  szerződéssel foglalkoztatott munkavállalóval kívánta betölteni. Védekezése szerint továbbá  valamennyi, határozatlan idejű szerződéssel foglalkoztatott dajkát átirányított a folyamatos  ellátást biztosító gyermekotthonba. Hivatkozott továbbá a kéthavi munkaidő-keret  bevezetésére is.  Az eljárás során azonban bebizonyosodott, hogy a vizsgált időszakban egyedül Kérelmező  átirányítására került sor és a munkáltató által felhozott egyik érv sem bizonyult  megalapozottnak. Jóllehet, az Intézmény a közcélú foglalkoztatás igénybevételével és a  kéthavi munkaidőkeret bevezetésével indokoltan eszközölhetett a munkaszervezésben olyan  változtatásokat, amelyek a munkakör megváltoztatásával, átirányítással járhattak, de  mindezen körülmények csak jóval Kérelmező átirányítását követően merültek fel. Kérelmező  átirányítása tehát nem képezhette annak a szükséges intézkedési csomagnak a részét, amelyre  az Intézmény mindvégig hivatkozott. Még abban az esetben is, amennyiben az Intézmény  vezetője számára már Kérelmező átirányítása idejében is nyilvánvalóvá vált volna, hogy  szükség lesz a kéthavi munkaidőkeret bevezetésére és a további, általa védekezésül felhozott  intézkedésre, sérült az egyenlő bánásmód követelménye azzal, hogy csakis Kérelmező  munkafeltételeit változtatta meg a vizsgált időszakban, míg a többi munkavállaló esetében az  intézkedésekre csak közel 2-3 hónapos eltéréssel került sor.

 

A hatóság a fentiek alapján elmarasztalta az intézményt, mivel az nem tudta a munka  természetével összefüggő jogszerű és arányos indokát adni Kérelmező átirányításának.  A hatóság kötelezte az eljárás alá vont intézményt a jogsértő állapot azonnali  megszüntetésére, megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és elrendelte a  jogsértést megállapító jogerős határozatának 90 napra történő nyilvános közzétételét  honlapján, valamint az elmarasztalt Intézmény hirdetőtábláján.