EBH/306/2008

EBH/306/2008

 

 

Egy panaszos sérelmezte, hogy hátrányos megkülönböztetés érte azzal, hogy egészségi állapota miatt nem alkalmazza a volt munkáltatója.

 

Kérelmezőt 2000-ben egészségi állapota miatt 67%-os munkaképesség-csökkenéssel leszázalékolták. A munkáltatójától akkor azt a tájékoztatást kapta, hogy ilyen esetben közös megegyezéssel – amit végül ő is aláírt - meg szokták szüntetni a munkaviszonyt, továbbá hogy ha változás lesz az állapotában, visszaveszik.

 

2005-ben az Országos Orvosszakértői Intézet 50%-osnak ítélte meg Kérelmező munkaképesség-csökkenését, a szakvélemény szerint könnyebb fizikai munkát végezhet. Kérelmező 2006. januárjában szóban megkereste a munkáltatót, azonban nem tudták alkalmazni, kötöttek vele egy együttműködési megállapodást, mely szerint elősegítik a munkaerő-piaci reintegrációját képzéssel, tanácsadással, álláshely feltárással.

 

Kérelmező 2006. februárjában megküldte az önéletrajzát - amiben leírta munkaképesség- csökkenését - postai úton is, azt a választ kapta, hogy egészségi állapotának megfelelő munkakört nem tudnak felajánlani. 2006. júniusában más munkáltatónál sikerült elhelyezkednie Kérelmezőnek, a kérelem benyújtásakor azonban már nem dolgozott.

 

Önmagában az, hogy Kérelmező részére nem tudtak egészségi állapotának megfelelő munkakört felajánlani 2006-ban, nem jelenti azt, hogy Kérelmezőt hátrányos megkülönböztetés érte az egészséges munkavállalókhoz képest, mivel - ahogy Kérelmező is előadta- nem álláshirdetésre, pályázatra jelentkezett, csak elküldte az önéletrajzát, a munkáltató intézkedéseket is tett Kérelmező foglalkoztatása érdekében az együttműködési megállapodás megkötésével.

 

A hatóság a 2000-ben kelt közös megegyezéssel történt munkaviszony megszüntetést nem vizsgálhatta, arra munkaügyi jogvita keretében lett volna lehetőség, továbbá az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 2004. január 27-én lépett hatályba, ezért a hatóság nem végezhet vizsgálatot a törvény hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozóan.

 

Mindezekre tekintettel a hatóságnak a kérelmet el kellett utasítania.

 

  1. június