EBH/324/2008

EBH/324/2008

 

 

Két kérelmező, anya és lánya, azzal a panasszal fordultak a hatósághoz, hogy korábbi  munkáltatójuk jogellenesen felmondta munkaviszonyukat, emiatt már munkaügyi pert is  nyertek ellene. A kérelmezők szerint „családmodelljüket” ellenezte a munkáltató  munkaviszonyuk jogellenes megszüntetésével.

 

A kérelmezők által csatolt bírósági ítéletből kiderült, hogy az őket munkaerő-kölcsönzés  keretében alkalmazó cég (kölcsönbeadó) a kölcsönző cég munkaerő igénye jelentősen  lecsökkent, ezért létszámleépítést kellett végrehajtani és a munkavállalók a felajánlott másik  munkahelyet nem fogadták el. A felajánlott új munkahely lakóhelyüktől messze volt (szállást  biztosított részükre, amit még a hétvégén el kellett volna foglalniuk és a következő héten  munkába állniuk), továbbá a munkáltató még a peres eljárás során sem tudta pontosan  meghatározni, hogy konzerv vagy autó-összeszerelő üzemben tudta volna a kérelmezőket  munkavégzésre irányítani. Az új munkavégzésre új munkaszerződést is akart kötni velük, noha  érvényes szerződésük volt. A kérelmezők nem vállalták az ismeretlen helyre, rövid idő alatt,  nagy távolságra költözést, az ismeretlen munkavégzést és az új szerződés megkötését, ezért a  munkáltató munkaviszonyukat felmondta. A bíróság megállapította, hogy a kölcsönvevő cég  munkaerőigénye nem alapozza meg a munkáltató döntését, tehát jogellenesen szüntette meg a  kérelmezők munkaviszonyát a kölcsönbeadó. A bíróság kimondta, hogy nem várható el a  kérelmezőktől, hogy egyik napról a másikra szállást változtassanak és ismeretlen  munkavégzésre jelentkezzenek.

 

A hatóság nem fogadta el az Ebktv. 8.§ t) pontja szerinti egyéb helyzetnek, mint jogszabály  által védett tulajdonságnak a kérelmezők közötti rokoni kapcsolatot.  Önmagában az a tény, hogy egyszerre szenvedték el ugyanazt a sérelmet, nem jelenti,  hogy ennek oka a közöttük lévő rokoni kapcsolat. A kérelmezők által csatolt bírósági ítélet  alapján megállapítható, hogy munkaviszonyuk megszüntetése jogellenes volt, de védett  tulajdonság hiányában, az iratok alapján egyértelmű, hogy nem történt hátrányos  megkülönböztetés.  Védett tulajdonság hiányában diszkrimináció nem állapítható meg, ezért a hatóságnak a  kérelmet el kellett utasítani.

 

 

 

  1. február