EBH/32/2009

EBH/32/2009

 

Kérelmező közszolgáltatás körében elszenvedett hátrányos megkülönböztetésre hivatkozással fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. A panasz szerint a kérelmező azt kifogásolta, hogy egyéb helyzete - babakocsis szülő - miatt hátrányos megkülönböztetés érte őt a közszolgáltató részéről, amiért egy útfelújítást követően nem akadálymentesítették a buszmegállókat. Kérelmező előadta, hogy lakóhelyénél az általa használt két megállót babakocsis szülőként nem tudja akadály nélkül használni.

 

A hatóság hiánypótlási felhívására a kérelmező előadta, hogy a 2008. októbertől decemberig terjedő időszakban a főút rekonstrukciója során a sérelmezett szakasz egyetlen buszmegállójánál végezték el az akadálymentesítést, bár mindegyik megállót szétbontották, majd újraépítették szigetként magas peremmel. A kérelmező becsatolta a hatóság részére gyermeke anyakönyvi kivonatának, valamint lakcímkártyájának a fénymásolatát, továbbá fényképeket a nem akadálymentesített buszmegállókról.

 

A hatóság levélben megkereste a későbbi eljárás alá vontat, és tájékoztatást kért a sérelmezett főút mentén található buszmegállók tulajdonosáról, kezelőjéről. A válaszlevél szerint a kérdéses buszmegállók kezelője a későbbi eljárás alá vont, aki tájékoztatta a hatóságot arról, hogy az akadálymentesítés érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket. A hatóság a levelet továbbította a kérelmezőnek, és tájékoztatta arról is, hogy a feleknek az eljárás során lehetőségük van egyezséget kötni. A hatóság 2009. február 16-án történt fenti tájékoztatását a kérelmező pozitívan fogadta, és előadta, hogy nem az a célja, hogy a hatóság szankciót alkalmazzon, hanem az, hogy a probléma megoldódjon.

 

Az eljárás alá vont ígéretet tett a kifogásolt buszmegállók akadálymentesítési lehetőségének vizsgálatára, és a lehetőségekhez képest a szükséges munkálatok 2009. május 31-ig történő elvégzésére.

 

Az eljárás során a felek folyamatosan egyeztettek, a kérelmező az általa észlelt kivitelezési hiányosságokat jelezte mind a hatóság, mind az eljárás alá vont felé. Végül a kérelmező úgy nyilatkozott, hogy az általa kifogásol két buszmegállóban 2009. június közepén, illetve vége felé munkálatok folytak, a további egyeztetések után ezen két buszmegálló akadálymentesítését is megoldották, így az ügy rendeződött. A fentiekből kifolyólag a kérelmező kérelmét visszavonta.

 

 Fentiek alapján a hatóság az eljárást végzéssel megszüntette.