EBH/342/2008

EBH/342/2008

 

 

Kérelmező 2003-tól 2007. áprilisáig osztályvezetőként dolgozott egy település polgármesteri  hivatalában. 2007. május 1. napjától a hivatal átszervezésre, panaszos munkaköre  összevonásra, az újonnan kialakításra kerülő osztályvezetői poszt pedig meghirdetésre került.  Mivel az állás betöltésére közzétett felhívás a feladatkör ellátásához szükséges  szakképzettségek között nem szerepeltette a jogász végzettséget, így panaszos –aki ezzel a  végzettséggel rendelkezik- nem nyújthatta be pályázatát. Kérelmező a polgármesteri hivatal  eljárását és pályázati felhívását azért tartotta sérelmesnek, mert esélyt sem kapott arra, hogy  az átszervezést követően folytathassa munkáját, mindezt annak ellenére, hogy a  köztisztviselők képesítési előírásáról szóló 9/1995. (II. 3.) Kormányrendelet melléklete szerint  a létrehozott poszt által érintett valamennyi feladatkör ellátásánál a jogász végzettség a  megfelelő szakképesítések között szerepel. Kérelmező elmondta azt is, hogy megélhetésének  biztosítása érdekében családjával egyetemben lakhelyet is változtatnia kellett.

 

A hatóság Kérelmező volt munkáltatójával szemben megindította az eljárást. Az eljárás alá  vont képviseletében eljáró polgármester írásbeli reagálásában kifejtette, hogy véleménye  szerint az érintett munkakörre kiírt pályázati felhívás szakmai feltételeinek meghatározása  során megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét. Előadta azt is, hogy az újonnan  létrehozott hivatali egység a korábbi, panaszos által vezetett osztályhoz képest lényegesen  több feladat- és hatáskört lát el, melynek koordinálásához olyan speciális ismeretek  szükségesek, melyeknek a munkáltatói jogok gyakorlója szerint egy jogi végzettségű  szakember nincsen birtokában. Ez indokolta a szigorúbb pályázati feltételeket.  Kérelmező az eljárás alá vont nyilatkozatára tett észrevételében kifejtette, hogy véleménye  szerint az adott ügyben a fent említett Korm. rendelet szabályait kell irányadónak tekinteni,  amiben a jogalkotó úgy ítélte meg, hogy a jogi végzettség biztosítéka az érintett feladatkörök  bármelyikének ellátásához szükséges speciális ismeretek meglététének.

 

A hatóság álláspontja szerint –figyelemmel az Alkotmánybíróság határozatára és az  állampolgári jogok országgyűlési biztosának véleményére, vagyis arra, hogy egy  munkakör betöltése nem tekinthető az Alkotmány alapján járó jogosultságnak, ezért itt  a jogalanyok megkülönböztetését illetően az eljáró szerv már viszonylag széles, bár nem  korlátlan mérlegelési jogosultsággal rendelkezik- az eljárás alá vont munkáltató  diszkrecionális jogával élt, amikor meghatározta az érintett pályázati felhívás, azon  belül is az elvárt szakmai képesítés feltételrendszerét. A hatóság vizsgálata szerint a  kibővült feladatkörök indokolttá tették a restriktív (megszorító), egyben célorientált  szakképesítési feltételek meghatározását.

 

 A fentiekre tekintettel a hatóság a kérelmet elutasította.

 

  1. augusztus 12.