342_2009

342/2009

 

Panaszos kérelemmel fordult a hatósághoz az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a helyi gyámhivatallal szemben. Kérelmező szerint a gyámhatóságnál vizsgált kapcsolattartási eljárás során hátrányos megkülönböztetés érte, mivel álláspontja szerint a hatóságok apasága miatt hátrányosabb helyzetbe hozták gyermeke édesanyjához képest. Kérelmező jogi képviselője sérelmezte, hogy a gyámhivatal az anya kérelmére azonnal megindítja az eljárást, míg az apa kérelmére ezt nem teszi meg, valamint, hogy a gyáhivatal az apát az anya beadványairól nem értesíti, és megjelölt tanúit sem hallgatja meg.

 

A hatóság rendelkezésére álló iratokból megállapítható volt, hogy a gyámhivatal előtt indult eljárások mindegyikében döntés született. A kapcsolattartás újraszabályozása, illetve a kapcsolattartás végrehajtása tárgyában folytatott I. fokú eljárásokat a II. fokú hatóság a kérelmező fellebbezését követően – több alkalommal – megvizsgálta, és hatáskörének megfelelően döntött az ügyben (I. fokú határozat helybenhagyása, megváltoztatása, új eljárás lefolytatására utasítás). Kérelmező, gyermeke apai kapcsolattartási ügyében több felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Bíróságra, így az eljáró hatóságok eljárását a bíróság vizsgálta. Sem a kérelem, sem az iratokban fellelhető nyilatkozatok nem tartalmaztak olyan tényre való hivatkozást, amely arra utalt volna, hogy az első és másodfokú gyámhatósági eljárásokban hozott döntések tartalma a kérelmező apaságával volna összefüggésbe hozható.

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) tilt a hatósági eljárásban minden olyan különbségtételt, amelynek célja vagy következménye a törvény előtti egyenlő bánásmód megsértése. Önmagában azonban az, hogy valamely védett tulajdonsággal rendelkező ügyfél számára a hatóság sérelmes döntést hoz, nem jelenti az egyenlő bánásmód megsértését. A hatóság által megvizsgált iratanyagban és magában a kérelemben sem volt hivatkozás hátrányos megkülönböztetésre utaló konkrét tényekre. Ezért a hatóság a kérelmet, mint alaptalant tárgyalás tartása nélkül elutasította.