EBH/345/2008

EBH/345/2008

 

A kérelmező házaspár azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy lakóhelyük körjegyzője részéről hátrányos megkülönböztetés érte őket, miután a Közigazgatási Hivatalhoz fordultak és sérelmezték, hogy az önkormányzat nem intézkedik az ingatlanukkal szomszédos         romos, elhagyott ingatlan rendbetétele iránt. Ezután a körjegyző határozattal megbírságolta a kérelmezőket, mert a szennyvizet az utcára vezették. Kérelmükre a Közigazgatási Hivatal Hivatalvezetője méltányosságból elengedte a jegyző által kiszabott bírságot. A kérelmezők szerint a falu legtöbb lakójának hasonló módon van bekötve a szennyvízelvezetése, másokat mégsem bírságolt meg a körjegyző. További panasza a kérelmezőknek, hogy a falu lakosai közül csak nekik végzi más szolgáltató a szennyvízszállítást.

 

 A hatóság eljárást indított és írásbeli nyilatkozattételre hívta fel a jegyzőt.

 

A hatóság nem fogadta el az Ebktv. 8.§ t) pontja szerinti egyéb helyzetnek, mint jogszabály által védett, személyes tulajdonságnak azt a tényt, hogy a kérelmező panasszal élt a szomszéd telek gondozatlansága miatt a Közigazgatási Hivatalnál.

 

A jegyző által kiszabott bírságot a Közigazgatási Hivatal méltányosságból elengedte, a jegyző írásbeli nyilatkozata szerint a szennyvízszállítást végző szolgáltatót pedig szabadon választhatják meg a falu lakói és a szolgáltatók ugyanolyan összegért végzik a szolgáltatást, így tehát ténylegesen sérelem sem érte a kérelmezőt. Védett tulajdonság hiányában diszkrimináció nem állapítható meg, ezért a hatóságnak a kérelmet el kellett utasítani.

 

  1. február