EBH/358/2008

EBH/358/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérelmező 2008. februárban kérelemmel fordult a Hatósághoz, melyben előadta, hogy álláspontja szerint az X Kft. megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, mivel aktuális árlistájában a diák kedvezményre jogosultak csoportján belül kizárólag a 25 év alatti nappali tagozaton tanulók számára nyújtott kedvezményes lehetőségeket diákbérletek és jegyek vásárlásához. Előadta még, hogy az eljárás alá vonttal évek óta jogviszonyban áll, és igénybe  szokta venni a fittness terem által kínált szolgáltatásokat. Kérelmező a tárgyaláson bemutatta  a Hatóságnak érvényes diákigazolványát és igazolta, hogy az ELTE ÁJK nappali tagozatán  tanul. Kérelmező 27 éves múlt, és a kedvezményeket mindkét wellness központ egységesen 25    év alatti korhatárhoz kötötte.

 

Az eljárás alá vont a tárgyaláson előadta, hogy céljuk a nappali tagozatos diákoknál az, hogy azokat segítsék kedvezményekkel, akiket első vagy második alkalommal ugyan nem vettek   fel az adott felsőfokú intézménybe, azonban 25 éves korukra már el kellett, hogy végezzék az   egyetemet vagy főiskolát, 7 évvel az érettségi után. Az eljárás alá vont vezetője elmondta, hogy a nyugdíjasoknak is biztosítanak kedvezményeket, ezen kívül délelőtt a szolgáltatások    egyrészét ugyancsak kedvezménnyel lehet igénybe venni. Az aktuális árlista minden, az eljárás alá vont által üzemeltetett szolgáltató egységben ki van függesztve, ezen kívül a terem igénybevételének szabályai is, amelyeket a vendégnek el kell fogadnia.

 

Az eljárás alá vont vezetője azzal védekezett, hogy a visszaélések miatt kellett meghúzniuk egy határt, és ez a 25 év volt, ugyanis sokan visszaéltek a diákigazolvánnyal, másokét mutatták be a belépéskor.

 

A Hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont Kérelmezővel szemben életkora miatt  megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy 2008 februárban az eljárás  alá vont által üzemeltetett fitness központban az érvényes nappali tagozatos  diákigazolványa ellenére nem biztosította a diákkedvezményt azért, mert Kérelmező  már elmúlt 25 éves.

 

 A Hatóság az eljárás alá vontnak megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását  és 500.000.-Ft azaz Ötszázezer forint bírság megfizetésére kötelezte.  A Hatóság elrendelte jelen határozat jogerőre emelkedését követően a jogsértő állapot  megszüntetését azzal, hogy valamennyi nappali tagozaton tanuló diákot azonos  bánásmódban kell részesíteni a szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása alkalmával, és  életkoruk miatt különbség nem tehető.

 

  1. május