35_2009

35/2009

 

 

Kérelmező szerint munkahelyi felettese továbbfoglalkoztatását neve megváltoztatásához,  valamint a szakszervezetből való kilépéséhez kötötte, továbbá ellenséges munkahelyi légkört  alakított ki körülötte. Kérelmezőt kiköltöztették irodájából, telefonos hívási lehetőségeit és  számítógépes hozzáférését korlátozták, oktatásban való részvételét megtiltották, munkaköri  feladatainak ellátását ellehetetlenítették. Kérelmező férje korábban a cégnél dolgozott és  Kérelmező felettesével összekülönbözött, ami miatt a felettes Kérelmező szerint elvárta volna,  hogy ő ne a férje nevét viselje, mert az „rosszul cseng a cégen belül”.

 

A munkáltató előadta, hogy Kérelmező névviselése elé akadályt nem gördített, munkavállalói  döntő hányada pedig szakszervezeti tag, és ezért őket hátrány nem éri. A munkáltató szerint  Kérelmező felettesével személyes konfliktusba került, amit az egyenlő bánásmód sérelmeként  kívánt beállítani, de a munkáltató Kérelmező megszűnő munkaköre miatt több kísérletet is tett  arra, hogy végzettségének megfelelő más munkakört találjon számára. A munkakör szervezeti  átalakulás nyomán került megszüntetésre, a felajánlott más munkaköröket pedig Kérelmező  elutasította, munkaviszonyát mégsem szüntették meg, csak felmentették a munkavégzés alól,  de munkabérét fizetik. A hivatkozott felettes Kérelmezővel munkakapcsolatban már nem áll,  így zaklatásban sem részesítheti.

 

A Hatóság az ügyben nem találta bizonyítottnak, hogy Kérelmező továbbfoglalkoztatása  a szakszervezetből való kilépéséhez kötődött volna, mivel Kérelmező a szakszervezetből  nem lépett ki, a munkáltató pedig annak ellenére tartotta további másfél évig  állományban, hogy munkaköre átszervezés miatt megszűnt, és több, végzettségének  megfelelő pozíciót felkínált számára, melyeket Kérelmező visszautasított. A Hatóság  Kérelmező névviselését védett tulajdonságnak nem fogadta el. Az ügyben a  szakszervezet meghallgatott tisztségviselője kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy a cégen  belül „általánosságban nem ért senkit hátrányos megkülönböztetés szakszervezeti  helyzete miatt”. Fentiekre tekintettel a Hatóság a kérelmet elutasította.