EBH/368/2010

EBH/368/2010

 

 

 A kérelmező azt sérelmezte, hogy munkáltatója anyasága miatt csak gyermeke 3 éves koráig  tartó, határozott idejű munkaszerződést kötött vele.

 

Az eljárás alá vont munkáltató előadta, hogy bevett gyakorlat náluk az, hogy a gyes-en, illetve  gyet-en lévő édesanyákat a gyermek 3 éves koráig határozott idejű munkaszerződéssel  foglalkoztatják, hiszen ez alatt az idő alatt a munkavállalók fizetés nélküli szabadságon  vannak, amennyiben egy másik munkáltatótól mentek el szülni. A jogi képviselő álláspontja  szerint ez a gyakorlat nem jogszabályellenes, hiszen a törvény is megengedi, azonban a  hatóság kérésére pontos jogszabályi helyet nem tudott megjelölni.

 

A munkáltató tájékoztatta a hatóságot arról is, hogy a kérelmező és a munkáltató között  egyébként munkaügyi bíróságon rendkívüli felmondás jogellenessége miatt per van  folyamatban.

 

A hatóság által tartott tárgyaláson az eljárás alá vont munkáltató előadta, hogy az APEH  számára történő bejelentése során a munkáltatónak meg kell különböztetnie a biztosítottakat,  aminek a táppénz szabályoknál van jelentősége azon jogviszonyoknál, ahol a munkavállalókat  gyes vagy gyet mellett foglakoztatja a cég, mivel ezek az ellátások határozott időre szólnak.  Akik nem az eljárás alá vont munkáltatótól mentek el gyes-re, gyet-re, azokkal határozott  időre köti az eljárás alá vont a munkaszerződéseket.

 

A hatóság által tartott tárgyaláson a felek egyezséget kötöttek, melyben az eljárás alá vont jogi  képviselője vállalta, hogy a kérelmezővel kötött munkaszerződést határozatlan időtartamúnak  ismeri el, továbbá a felek közötti munkaügyi bíróság előtt folyamatban lévő perben külön  beadványban ugyanezen nyilatkozatát - a hatóság határozatának kézhezvételétől számított 5  munkanapon belül – írásban is megteszi a munkaügyi bíróság felé.

 

 A hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.