EBH/386/2009

EBH/386/2009

 

Egy vidéki település cigány kisebbségi önkormányzata bejelentéssel fordult a hatósághoz,  melyben sérelmezte, hogy településük polgármestere 2008 tavaszán, a szomszédos  településeken kizárólag a nem roma szülőket kereste meg, annak érdekében, hogy az első  osztályba lépő gyermekeik a 2008/2009. tanévben a helyi alapfokú oktatási intézményben  kezdjék meg tanulmányaikat. A kérelméhez csatolásra került a területi Kistérségi Többcélú  Társulás állásfoglalása is, melyben annak elnöke a Tanács nevében elítélte a  „gyermektoborzás és mazsolázás” módszerét. Egyúttal arról biztosította a tantestületet, hogy  nem támogatja a szabad iskolaválasztás, valamint az integrált oktatás elvével ellentétes  szándékokat.

 

A hatóság az ügyben hivatalból indított eljárást a település Polgármesterével, mint az adott  önkormányzat hivatalos szervével szemben, aki írásbeli nyilatkozatában visszautasította, hogy  megsértette volna az egyenlő bánásmód követelményét.  A hatóság a tényállás teljes körű tisztázása érdekében tárgyalást tartott, melyen az érintettek  (polgármester, a területi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, az érintett oktatási intézmények  vezetői) nyitottságot mutattak egy egyezség létrehozására, melynek kidolgozása érdekében az  eljárás kettő hónapra felfüggesztésre került. Az eljárás felfüggesztésének lejártát követően a  kistérségi társulás tájékoztatta a hatóságot, hogy a helyi önkormányzatok a közös működésű  nevelési-oktatási intézményrendszerre kiterjedően az esélyegyenlőség és az egyenlő  bánásmód követelményének megvalósulása érdekében megállapodást fogadtak el.

 

A megállapodást, a felek, így az eljárás alá vont polgármester, a kistérségi társulás  elnöke, a szomszédos település polgármestere, az érintett oktatási intézmények vezetői,  valamint mindkét település cigány kisebbségi önkormányzatának elnöke, a hatóság előtt,  kézjegyével látta el. Egyben hozzájárultak ahhoz, hogy az egyezségben is megerősített  megállapodás anonimizált változata öt hónap időtartamra a hatóság honlapján  megjelenjen.  A megállapodás szerint, az egyenlő bánásmód követelmények betartását a kistérségi  társulás fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményeknek meg kell tartaniuk,  melynek ellenőrzéséről, illetve e jog képviseletéről egy önálló Esélyegyenlőség  Társadalmi Bizottsága gondoskodik. E bizottság feladata beérkező panaszok,  észrevételek elemzése, valamint szükség esetén a lemorzsolódásra, továbbtanulásra  vonatkozó adatoknak, a tanulmányi és tehetséggondozó versenyeken a halmozottan  hátrányos helyzetű tanulók létszámának a vizsgálata. Az aláíró felek vállalták, hogy a  felvételi körzethatárokat minden év beiratkozási időszaka előtt felül kell vizsgálni,  különös tekintettel a gyermekek fejlődésére, integrációjára, valamint tagintézmények  szegregáció ellenes tervet is kidolgoznak. Amennyiben az intézmények között a  kisebbségek hátrányára aránytalanság alakult volna ki már korábban, meg kell kezdeni,  legalább felmenő rendszerben az integrációt. A társulási tanács egyúttal vállalta, hogy  meghatározza az intézmény vezetőjének, és a települési önkormányzatoknak, a szülők  egységes tájékoztatására vonatkozó előírásokat, magatartási normákat.  A megállapodás a kistérségi társuláshoz később csatlakozni kívánó önkormányzatokra  is kötelező érvényű, annak el nem fogadása esetén a csatlakozása nem történhet meg.

 

 A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. május 15.