EBH/38/2010

EBH/38/2010

 

 

Kérelmező állítása szerint egyik munkatársa folyamatosan SMS-eket, elektronikus leveleket  küldözgetett, illetve telefonált neki, bár ő kifejezésre juttatta, hogy pusztán kollégának tekinti.  Ezek a levelek, telefonok és üzenetek nem voltak sértőek, inkább arról tanúskodtak, hogy a  munkatárs kérelmező életének része kívánt lenni az ő akarata ellenére. Mivel a próbálkozások  nem szűntek meg, kérelmező ezt egy idő után zaklatásként értékelte, ezért igyekezett elkerülni  az illetőt a munkahelyen, aki azonban ekkor már rágalmazni kezdte őt a többi kolléga előtt.  Kérelmező az események hatására a szakszervezeti titkár segítségével feletteséhez fordult. A  beszélgetés során felhívták, hogy törölje a rendelkezésére álló bizonyítékokat, és felettese azt  is sérelmezte, hogy a szakszervezet segítségével fordult hozzá.

 

A Hatóság az ügyben okirati bizonyítékokat szerzett be, majd a felek részvételével tárgyalást  tartott, az ügy végül egy, a munkáltató, a sérelmezett magatartást tanúsító munkatárs, és a  Kérelmező által aláírt egyezséggel zárult.

 

Az egyezségben foglaltak szerint a felek az eltérő munka- és szabadnapbeosztást,  valamint az egymással szembeni távolságtartást magukra nézve a jövőben kötelezőnek  ismerik el, azaz a munkahelyen egymást a lehető legnagyobb mértékben elkerülik.  Kérelmező ezért elfogadta a délelőttös műszakban való munkavégzést, és azon  munkahelyi lehetőséget, hogy az esetleges újabb sérelmek esetén szolgálati elöljárójához  fordulhat, aki jogosult további munkafeltétel-változtatásokat eszközölni, illetve  munkajogi jogkövetkezményt alkalmazni. A Hatóság fenti egyezséget jóváhagyta.