EBH/404/2008

EBH/404/2008

 

 Egy látássérült Kérelmező sérelmezte, hogy az eljárás alá vont egyik áruházába vakvezető  kutyájával több alkalommal nem engedték be vásárolni.

 

A hatóság tárgyalás tartott az ügyben, melyen a felek egyezséget kötöttek, amelyben az eljárás  alá vont sajnálatát fejezte ki a Kérelmezővel az áruházukban történtekért és bocsánatot kért  tőle; ígéretet tett arra, hogy az áruházak vezetőinek és a biztonsági feladatokat ellátó cégeknek  a figyelmét felhívja a látássérült, vakvezető kutyával közlekedő vásárlókkal való megfelelő,  egyenlő bánásmódra, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre, továbbá, hogy az Országos  Kereskedelmi Szövetséget megkeresi azzal, hogy hívja fel a tagok figyelmét a látássérült,  vakvezető kutyával közlekedő vásárlókkal való megfelelő, egyenlő bánásmódra, a vonatkozó  jogszabályi rendelkezésekre.

 

Az eljárás alá vont tudomásul vette, hogy amennyiben a jövőben Kérelmezővel szemben  valamely áruházában nem az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően járnak el, a  Kérelmező újabb hatósági eljárást kezdeményezhet.

 

A hatóság az egyezséget jóváhagyta, az abban foglaltakat az eljárás alá vont a vállalt  határidőn belül teljesítette.

 

  1. március