EBH/406/2010

EBH/406/2010

 

 

Kérelmezőt egy áruért érkező kamion utasaként (melyben párjával, mint sofőrrel utazott  együtt) a szolgálatot teljesítő biztonsági őr női nemhez tartozására hivatkozással nem engedte  be egy cég telephelyére. A biztonsági őr a kérelem szerint azt közölte, hogy „a sofőr nem  mehet be nővel együtt”, melynek következtében Kérelmező a sötét, hideg utcán történő  várakozásra kényszerült. Kérelmező sérelmesnek találta azt is, hogy az őr nem irányította őt  más kapuhoz, nem tájékoztatta a várakozási lehetőségekről, illetve kulturált várakozási  lehetőséget a cég nem biztosított számára.

 

A cég vagyonvédelmi és rendészeti szabályzata értelmében ugyanakkor „A tehergépjárművön  a beléptetéskor a vezetőn kívül csak olyan személy tartózkodhat, aki a szállítmány  intézésével, kísérésével van megbízva”. Egy másik pont szerint vendégek egyszeri személyi  belépési engedéllyel léphetnek be a cég területére, amennyiben az igénylésre jogosult személy  a kapunál fogadja őket. Ha erről előzetesen nem történik egyeztetés, a vagyonőr jelzi a fogadó  félnek a vendég érkezését, majd fogadókészség esetén adatai rögzítését követően a vendéget  beengedi. Amennyiben nincs fogadókészség, úgy az ügyfél (vendég) nem léphet be a társaság  területére” A cég szerint a szolgálatot teljesítő őr a szabályzatban foglaltaknak megfelelően  járt el, amikor Kérelmezőnek nem engedélyezte a belépést, melynek megtagadását nem a női  mivolta, hanem a szabályzatban rögzített feltételek (pl. fogadókészség hiánya) indokolták. A  cég telephelye veszélyes ipari üzem, amely munkabiztonsági és vagyonvédelmi okból szigorú  beléptetési szabályokat követel. Kérelmező a közúti kapun kívánt belépni, ahol egyrészt csak  gépjárművel lehet, másrészt a kapun belül nincs kiépített várakozó helyiség, kívül pedig már  közterület található.

 

A Hatóság tárgyi ügyben az eljárás alá vontat terhelő kimentési bizonyítá si kötelezettség  körében csatolt vagyonvédelmi és rendészeti szabályzatban foglalt rendelkezéseket a  különbségtétel adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indokának fogadta el.  Fentiek tükrében nem volt megállapítható, hogy Kérelmezőt nemi hovatartozása miatt  zárták volna ki a cég telephelyére történő belépés lehetőségéből, hiszen Kérelmező nem  felelt meg a szabályzatban foglalt belépési feltételeknek, a biztonsági őr tehát jogszerűen  tiltotta meg számára a belépést. Azon túl, hogy Kérelmező a vendégfogadásra irányadó  előírásoknak nem tett eleget, azt sem igazolta, hogy az adott szállítmány intézésével vagy  kezelésével lett volna megbízva, így a biztonsági őrtől az adott helyzetben nem volt  elvárható, hogy a vonatkozó szabályzat megsértésének kockázatát is felvállalva őt a  telephelyre beengedje. Fenti megállapításon az őr Kérelmező megsértésére alkalmas  szóhasználata, valamint a kulturális várakozási lehetőség hiánya sem változtat, mely  körülmények értékelhetők sérelemként, de nem alapozták meg az ügyben a hátrányos  megkülönböztetés megállapíthatóságát. Fentiek miatt a Hatóság a kérelmet elutasította.