EBH/416/2010

EBH/416/2010

 

 

A hatósághoz egy jogvédő civil szervezet beadványt jutatott el, melyben leírta, hogy 2009.  június 10. napján este tesztelést hajtottak végre egy budapesti szórakozóhelyen, mivel  korábban diszkrimináció gyanúját felvető jelzések érkeztek hozzájuk. A tesztelésen résztvevő  színes-bőrű tesztelő kiszolgálását az alkalmazott megtagadta, mondván ez a főnök utasítása.

 

A hatóság közérdekű igényérvényesítés keretében indított eljárása keretében a  nyilatkozattételre felhívott eljárás alá vont jogi képviselője előadta, miszerint az üzletvezető  kifejezetten arra utasította az alkalmazottakat, hogy azokat a vendégeket ne szolgálják ki, akik  korábban problémásan viselkedtek. Ezt maga az ügyfélként meghallgatott üzletvezető is  megerősítette, azzal, hogy a vonatkozó személyleírásokat szóban adta meg a pultosak  számára, egyúttal elismerte, hogy történt már olyan eset, amikor a pultos összekeverte a  személyeket, és mást nem szolgált ki, mint akit a személyleírás takart.  A hatóság eljárása során tanúként hallgatta meg a tesztelésben résztvevő személyeket, illetve  a kiszolgálást megtagadó alkalmazottat is.

 

A hatóság eljárása során nem vitatta az eljárás alá vont jogát arra, hogy a  szórakozóhely területén biztosítsa a vendégek személyi biztonságát, szórakozáshoz való  jogát. Azonban az alkalmazott eszköz nem kizárólag a korábban problémásan viselkedő  személyek, hanem olyan vendégek kiszolgálásának a megtagadását is eredményezte,  akikkel szemben ez indokolatlan volt.  A hatóság döntésében arra az álláspontra helyezkedett, hogy az eljárás alá vont  megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, közvetlen hátrányos  megkülönböztetést valósított meg a 2007. év végétől, 2009. októberéig terjedő, pontosan  meg nem állapítható időszakban, a szórakozóhely területére betérő, törzsvendégnek nem  számító személyekkel szemben bőrszínük alapján.  A hatóság az eljárás alá vontat az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző magatartás  jövőbeni tanúsításától történő eltiltása mellett, 500.000, azaz ötszázezer forint összegű  bírság megfizetésére is kötelezte, valamint elrendelte határozatának 90 napra történő  nyilvánosságra hozatalát.

 

  1. május 25.