EBH/419/2008

EBH/419/2008

 

 

 

Kérelmező azzal a panasszal fordult a Hatósághoz, hogy neme miatt hátrányos  megkülönböztetésben részesült álláskeresése során. A betegfelvételi ügyintézői gyakorlattal  rendelkező kérelmező 2008. február 20.-án telefonon jelentkezett az egyik budapesti klinika  által meghirdetett betegfelvételi ügyintéző munkakörre, azonban közölték vele, hogy a  betegfelvételi irodán dolgozó nők nem kívánnak férfival dolgozni, és a klinika gazdasági  igazgatóját- aki az állásra jelentkező Kérelmezővel telefonon beszélt- a betegfelvételi iroda  vezetője is úgy tájékoztatta, hogy továbbra is női munkaerővel kívánják betölteni az állást.

 

Az eljárás alá vont a Hatóságnak úgy nyilatkozott, hogy a meghirdetett állást nő nemű  pályázóval töltötték be.

 

A Hatóság nem fogadta el az eljárás alá vont azon védekezését, hogy azért nem sérült az  egyenlő bánásmód követelménye, mert Kérelmező nem élt a felkínált állásinterjú  lehetőségével, melyet már azt követően ajánlottak fel számára, hogy telefonon kétszer is  elhangzott, a betegfelvételi munkakört női pályázóval kívánják betölteni.

 

A hatóság a lefolytatott eljárás és a felek egybehangzó nyilatkozatai alapján megállapította,  hogy az eljárás alá vont klinika megsértette a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8.§ a)  pontjában foglalt egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy az általa meghirdetett  betegfelvételi ügyintézői állás elnyeréséhez nem biztosított egyenlő esélyt a kérelmezőnek  neme miatt.

 

A Hatóság eljárás alá vontat eltiltotta a jogsértő magatartás további folytatásától, és  elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 60 napra  történő nyilvánosságra hozatalát a  www.egyenlobanasmod.hu című honlapján.

 

 A határozat 2008. június 26-án jogerőre emelkedett.

 

  1. június 19.