EBH/43/2008

EBH/43/2008

 

 

Egy fővárosi kerületben élő roma asszony a kerületi önkormányzatot panaszolta be amiatt, hogy  a lakás kiürítését elrendelő jogerős bírói ítéletnek az önkormányzat úgy szerzett érvényt, hogy  előzetes értesítés nélkül és hatósági eljárás hiányában, illetőleg akként feltűntetve egy azzal  megbízott gazdasági társasággal távolította el a lakásból ingóságait úgy, hogy azok egy része  megsemmisült, más része elveszett. Mindemellett nem nyújtott segítséget az otthontalanná vált  család átmeneti otthonba történő elhelyezéséhez.

 

A hatóság 2007-ben hozott jogsértést megállapító határozatát a Fővárosi Bíróság hatályon kívül  helyezte és a hatóságot új eljárásra utasította. A megismételt eljárásban a bírói ítélet  indokolásában foglaltaknak eleget téve a hatóság széleskörű bizonyítási eljárást folytatott le,  nyilatkoztatta a feleket, további tanúkat hallgatott meg és okiratokat szerzett be.

 

A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont önkormányzat kérelmezővel szemben –  vagyoni helyzetén alapuló- zaklatást alkalmazott, amikor a megbízásából eljáró gazdasági  társaság alkalmazottai, figyelmen kívül hagyva kérelmezőnek és kiskorú gyermekeinek a  lakás megtartásához fűződő érdekeit, a kérelmező lakókörnyezetében élők tiltakozása  ellenére távollétében az általa lakott lakást oly módon ürítette ki, hogy a kérelmező  tulajdonát képező ingóságok állagmegóvásáról nem gondoskodott, így azok  megsemmisültek, illetve használhatatlanná váltak. Az eljárás alá vont a lakás ilyen módon  történő kiürítése során a kérelmező emberi méltóságát sértő módon járt el.  A hatóság eltiltotta az önkormányzatot a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításától.