EBH/43/2009

EBH/43/2009

 

 

Kérelmező azzal fordult a Hatósághoz, hogy 2008. februárban az egyik helyi lapban az I. Kft.  felvételt hirdetett varrónői állás betöltésére. Kérelmező személyesen elment a meghirdetett  címre, ahol kitöltött egy felvételi lapot, abban nevén, és elérhetőségén kívül a korábbi  munkahelyeit kellett megneveznie, továbbá leírni, hogy van-e gyermeke. Kérelmezőt csak két  hónap elteltével hívták be telefonon keresztül az eljárás alá vonthoz állásinterjúra, amelyen  Kérelmezőn kívül csak a cég ügyvezetője volt jelen, aki megkérdezte Kérelmezőt, hogy tud-e  túlórát vállalni, és van-e gyermeke, hány éves, és megoldott-e a gyermek felügyelete.  Kérelmező az interjún elmondta, hogy hány éves a kisfia, továbbá tájékoztatta az eljárás alá  vont képviselőjét, hogy a szülei nem élnek, és élettársa szülei Budapesten laknak. Kérelmezőt  ezt követően azzal küldték el, hogy „nem veszem fel,mert problémás a kisgyerek”.

 

A Kérelmező és az eljárás alá vont által előadottakból, továbbá az ügyfelek által csatolt  dokumentumokból a Hatóság megállapította, hogy a jelentkezési lapon Kérelmező  egyértelműen megjelölte, hogy van egy hatéves gyermeke, élettársi kapcsolatban él, szülei  meghaltak, reggel 7 órától délután 15-16 óráig tudna munkát vállalni. Hivatkozott arra, hogy  munkából nem szokott elkésni, és gyermeke nem beteges.

 

 Az eljárás alá vont álláspontja az volt, hogy Kérelmezőt nem a gyermeke miatt nem vették fel,  hanem azért, mert a reggel 7 órai munkakezdést nem tudta vállalni. Mivel a cégnél szigorú  munkarend van, ez olyan objektív, a munka jellegével és természetével szorosan összefüggő  kritérium, amelyre hivatkozással az eljárás alá vont okszerűen tagadta meg Kérelmező  alkalmazását.

 

A Hatóság az eljárás alá vont fenti védekezését nem fogadta el, mivel Kérelmező a munkára  történt jelentkezésekor egyértelműen megjelölte, hogy reggel hét órától tudja vállalni a  munkakezdést. Az eljárás alá vont által becsatolt és Kérelmezővel közel azonos időszakban  felvételiző gyermekes anyák jelentkezési lapjai kivétel nélkül tartalmaztak információt a  jelentkezők családi állapotára, gyermekeik számára, a gyermek felügyeletének  megoldhatóságára nézve, tehát ebből a Hatóság arra következtetett, hogy a jelentkezőknél  kötelező volt ezeknek az információknak a megadása, és nem önkéntes alapon működött.

 

A Hatóság megállapította, hogy az I. Kft. Kérelmezővel szemben anyasága, és családi  állapota miatt megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy kérelmezőt  kiskorú gyermekére tekintettel nem alkalmazta az általa meghirdetett varrónői  munkára, mivel a gyermek felügyeletét nem látta biztosítottnak.

 

A Hatóság az eljárás alá vontnak megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását  és 500.000.-Ft azaz Ötszázezer forint bírság megfizetésére kötelezte, elrendelte továbbá a  Határozat 90 napra történő nyilvános közzétételét a  www.egyenlobanasmod.hu  honlapján.

 

 A határozat nem jogerős, az eljárás alá vont keresettel fordult a Fővárosi Bírósághoz.