EBH/45/2008

EBH/45/2008

 

 Kérelmező azzal fordult a Hatósághoz, hogy álláspontja szerint az önkormányzat képviselő  testülete határozatának 1. és 3. pontjával, amely a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok  Országgyűlési Biztosa ajánlásainak elutasításáról és a nagyközség jegyzője által készített  előterjesztés elfogadásáról szól, a nagyközségben élő roma lakossággal szemben  megvalósította az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.  évi CXXV. törvény (Ebktv.) 10.§ (1) pontjában foglaltakat.

 

 A kérelmező csatolta a kisebbségi ombudsmannak a képviselő-testülethez intézett  kezdeményezését, továbbá a testület által meghozott határozatot a kezdeményezés részbeni  elutasításáról.

 

 A Hatóság a tárgyaláson tájékoztatta az előtte megjelent ügyfeleket az egyezségkötés  lehetőségéről. Kérelmező és az önkormányzat képviselő-testületének képviseletében  megjelent polgármester bejelentették, hogy egyezséget kívánnak kötni, kérték az egyezség  szövegébe belefoglalni, hogy a jövőben a b-i cigány kisebbségi önkormányzat elnöke illetve  tagjai és a b.-i nagyközségi önkormányzat képviselőtestületének tagjai, a jegyző és a  polgármester között is a jogszabályoknak megfelelő egyeztetések és kölcsönös párbeszéd  történik meg a jövőben.

 

 Az egyezségbe kérték belefoglalni, hogy 2007. 10.21-én B. nagyközség önkormányzatának  jegyzője által az önkormányzat képviselő testülete részére készített előterjesztés szövegén az  alábbi módosítás történjen meg: az előterjesztésben a romák vonatkozásában tett  általánosítások kerüljenek mellőzésre azzal, hogy azok inkább a betelepült romákra  vonatkoznak. Az előterjesztés módosításán kívül kérelmező és eljárás alá vont a jövőben  igyekszik egymással a jogszabályoknak megfelelő párbeszédet folytatni, különös tekintettel  arra, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat elnöke, valamint tagjai, továbbá a nagyközségi  önkormányzat képviselő testülete, polgármestere és jegyzője között folyamatos legyen és  jogszabályoknak megfelelő mederben folyjon az a párbeszéd, ami a nagyközség lakosságának  érdekében történik.

 

 A Hatóság vezetője az egyezséget határozatával jóváhagyta, az eljárás alá vont a  jóváhagyó határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban bejelentette a  Hatóságnak, hogy a képviselő-testület az egyezséget elfogadta, csatolta az arra  vonatkozó megerősítést.

 

  1. március