EBH/46/2009

EBH/46/2009

 

Kérelmező jogi képviselőjén keresztül fordult a Hatósághoz az egyenlő bánásmód  követelményének megsértése miatt, mert sérelmezte egy gazdasági társaság, mint munkáltató  részéről őt ért diszkriminatív bánásmódot. A kérelem szerint a roma származású Kérelmező  2008. szeptemberében, előzetes telefonos egyeztetés alapján takarító munkakörbe került volna  felvételre a pékséget üzemeltető céghez, alkalmazásának feltételeiben a cég egyik  munkatársával megállapodtak. Miután azonban az ügyvezető személyes találkozó keretében  győződött meg Kérelmező roma származásáról, a cég állásajánlatát a cigányságra vonatkozó  negatív megjegyzések kíséretében, egy másik személy jelenlétében visszavonta, mely  magatartásával Kérelmezőt emberi méltóságot sértő, megalázó helyzetbe hozta.

 

A Hatóság Kérelmező részletes meghallgatását követően az ügyben eljárást indított, és a  tényállás teljes körű tisztázása érdekében szóbeli tárgyalásra határnapot tűzött ki. A tárgyalást  megelőzően azonban mindkét fél jelezte a Hatóság felé, hogy egyezségkötés szándékával  találkozni fognak, ezért kérték a Hatóságtól az egyeztetés eredményétől függően a tárgyalás  későbbi időpontra halasztását. A Hatóság az erre irányuló kérelemnek helyt adott.

 

Kérelmező végül a Hatósághoz benyújtott kérelmét visszavonta, és kérte a Hatóságtól az  eljárás megszüntetését, mert fent hivatkozott egyeztetés eredményeként a felek az  ügyben a hatósági eljáráson kívül, egymás között egyezséget kötöttek. Fentiek alapján a  Hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárást  megszüntette.